Heslo:

hainburská kadetní škola

Souřadnice:

48°08'36.1"N 16°56'43.5"E

Výklad:

V městečku Hainburg na Dunaji nedaleko Vídně bývala kadetní škola určená k výchově důstojníků ženijního vojska . Studium bylo čtyřleté s kapacitou jednoho sta studentů. Po 1. světové válce byla budova využívána jako obyčejná kasárna, v roce 1945 ji převzala Rudá armáda , která ji ponechala v takovém stavu, že musela být zbourána. Na satelitním snímku je vidět dosud to pusté místo pod hainburským hradem.

II-02
Mladý Dauerling po hrozném zápase s čtyřmi třídami nižší reálky, které vystudoval soukromě, přičemž předčasně zešedivěl a zblbl jeho domácí učitel a druhý chtěl skočit v zoufalství se svatoštěpánské věže ve Vídni, přišel do hainburské kadetní školy. V kadetce se nikdy nedbalo na předběžné vzdělání, neboť to většinou nehodí se pro rakouské aktivní důstojníky. Vojenský ideál spatřoval se jedině ve hraní na vojáčky. Vzdělanost působí na zušlechtění duše, a toho se na vojně nemůže potřebovat. Čím hrubší důstojnictvo, tím lepší.
Dobrý voják Švejk v zajetí
Mladý Dauerling po hrozném zápase se čtyřmi třídami nižší reálky, které vystudoval soukromě, přičemž předčasně zešedivěl jeden jeho domácí učitel a druhý chtěl skočit ze svatoštěpánské věže ve Vídni, přišel do hainburské kadetní školy. V kadetce se nikdy nedbalo na příslušné vzdělání, to se nehodí pro ohromnou většinu rakouských aktivních důstojníků. Vojenský ideál spatřoval se tam vždy jen v hraní na vojáčky. Vzdělanost působí na zušlechtění duše a Rakousko potřebovalo vždy jen hodně hrubé důstojnictvo a nikdy nemělo na zřeteli vědecká hlediska.