Heslo:

♣Roman Hašek

Výklad:

Vlastím jménem Josef Hašek * 7.5.1883 Praha - †13.5.1919 Praha, povoláním magistrátní úředník. Byl český spisovatel, básník a redaktor časopisů "Moderní život" (1902-1903) a "Svítilny" (1906-1907). Také byl předsedou spolku mladých literátů "Syrinx".  Byl bratrancem Jaroslava Haška. Bohužel měl v osobním životě smůlu. Jeho manželka Anna zemřela čtyři roky po svatbě †17.11.1913. On sám trpěl vleklou plicní chorobou, smrt ho však zastihla neočekávaně. Když se 13. 5. 1919 ve večerních hodinách vracel z divadelního představení, dostal záchvat srdeční slabosti a krátce po převozu domů zemřel. Jako příčina smrti byla v matrice uvedena tuberkulóza. Pochován byl na Olšanských hřbitovech, část 6, odd. 5, hrob 134.

Jak byli s Jaroslavem příbuzní? Jaroslavův děd, František Hašek z Mydlovar č.8,  *6.10.1796, měl mladšího bratra Matěje *30.1.1813, úředního sluhu při fin. ředitelství v Praze, ten měl syna Jana *20.1.1854 v Praze, vrchního sazeče písma v "Národní politice" a to byl otec Josefův-Romanův.

Vzpomínky na spolek literátů Syrinx

Když jsme se tenkrát ve Vídni setkali s Emanuelem Škatulou, informoval se důkladně o literárních poměrech a tázal se, zdali ještě existuje spolek literátů Syrinx.
Co to bylo za spolek? Tento spolek vznikl roku 1901. Nešťastnou náhodou jmenoval se Syrinx, což znamená píšťalka pasáka vepřů ve starém Řecku.
Zakladatelem tohoto spolku byl
Roman Hašek, můj bratranec.
V těchto dobách počal totiž vydávat Moderní život, časopis šířící nestoudnost, jak napsala katolická Vlast.
Roman Hašek seskupil tenkrát kolem toho časopisu mladé básníky, několik podivných figurek, které většinou již zanikly a jejichž literární činnost záležela tenkrát ve velkém opěvání nahých ženských.

 

 

Záznam o narození v matrice farnosti kostela sv. Jiljí na Starém městě pražském JIL N20 v AHMP . Za kmotra byl Josef Hašek, otec Jaroslav Haška

Soupis obyvatelstva v Praze

Záznam o úmrtí v matrice farnosti sv. Štěpána ŠT Z15

 

Národní politika 15.5.1919 ranní vyd. str.5 Nekrolog, kde se dočteme hodně údajů z jeho života.