Heslo:

Syrinx | Moderní život

Výklad:

Spolek literátů mladé generace. Jak píše Jaroslav Hašek, spolek vznikl v roce 1901, ale úředně byl zapsán ve Spolkovém registru a ustanoven 13.1.1903  a neměl dlouhé trvání. Již  10.4.1904 byl dobrovolně rozpuštěný [freiwillig aufgelöst]. Jeho předsedou byl Roman Hašek vlastním jménem Josef Hašek, bratranec Jaroslava Haška. Tiskovým orgánem "Syrinxu" se stal časopis "Moderní život", který vycházel v roce 1902 s podtitulem Revue – pro život, literaturu a umění. Poslední číslo s tímto podtitulem vyšlo 1.12.1902. V lednu 1903 vyšel "Moderní život" s novým podtitulem Orgán spolku literátů mladé generace „Syrinx“. Redaktorem byl Roman Hašek, za časopis zodpovídal a vydával F. Adámek. Od dvojčísla 6. a 7. zodpovídala za periodikum Anna Krystinová-Popelková, vydávalo se v knihtiskárně V. Popelky v Týně nad Vltavou. Hlavními přispěvateli  byli Musil B. z Daňkovských, Jan Opolský, Gustav Roger Opočenský, Julius Skarlandt, Pavel Skřivan, Viktor Dyk, Jiří Mahen, J.Mach, Karel Pikart, Antonín Sova a Fráňa Šrámek. Povídky na pokračování psali Roman Hašek, Stanislav Kovanda, Josef Lukavský a Adolf Velhartický. Mezi další přispěvovatele patřili V. CH. Banjom, Svatopluk Karmen, S. K. Neumann, Quido Maria Vyskočil, Rudolf Těsnohlídek K.H. Hilar aj. Někteří jmenovaní zřejmě tvořili spolek literátů "Syrinx". Bohužel poslední číslo druhého ročníku vyšlo jako dvojčíslo v listopadu 1903 a konec "Moderního života" byl i konec spolku "Syrinx".

Jaroslav Hašek mezi přispěvatele do "Moderního života" nepatřil. Z toho se dá usuzovat, že nepatřil ani do spolku literátů "Syrinx". Spojitost s Haškovým dílem a "Moderním životem" resp. spolkem "Syrinx" zaevidovala bibliografie Pytlík - Leiske jen v těchto případech:

P.č.1660  Recenze v časopise "Moderní život" 2, 1903, č. 6, 7 /9:  „L. Hájek-Domažlický — J. Hašek, Májové výkřiky“ autor Roman Hašek, Moderní život 2, 1903, č. 6-7, září, str. 199.

P.č. 1162a Zpráva v časopise "Moderní život" 2, 1903, č. 2, únor o almanachu "Ozvěny z hor"; uspořádali Jaroslav Hašek a Stanislav Minařík;

P.č.1176 Zpráva v časopise "Moderní život" 2, 1903, č. 6, 7 /9: "Za nevěstou na letní byt." Divadelní hra. Napsali L. Hájek-Domažlický a Jaroslav Hašek. 

Vzpomínky na spolek literátů Syrinx

Co to bylo za spolek? Tento spolek vznikl roku 1901. Nešťastnou náhodou jmenoval se Syrinx, což znamená píšťalka pasáka vepřů ve starém Řecku.
Zakladatelem tohoto spolku byl Roman Hašek, můj bratranec.
V těchto dobách počal totiž vydávat Moderní život, časopis šířící nestoudnost, jak napsala katolická Vlast.

../spisy/za_nevestou_na_letni_byt.jpeg

 

Záznam z Registru spolků

 

REPREZENTACE DOBY A PROMĚN LITERÁRNÍ ŘEČI NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ V ČASOPISECH OBZORY A MODERNÍ ŽIVOT, dipl. práce Timea Klatovská, JU FF Č. Budějovice 2019