Heslo:

♣ Jan Herben PhDr.

Výklad:

*7.5.1857– †24.12.1936, byl český a československý politik, novinář, spisovatel a historik. Roku 1886 vychází první číslo časopisu Čas, jehož byl Jan Herben zakladatelem, když se kvůli svému angažování proti tzv. Rukopisům rozešel se svým předchozím zaměstnavatelem, vydavatelem Národních listů Juliem Grégrem. V letech 1894–1906 byl vlastníkem Času, který dotoval z vlastních prostředků. V roce 1901 se Čas přeměnil na deník. V roce 1915 byl Čas zastaven.

Hašek zde má na mysli takzvanou Herbenovu aféru. Herbenovi jako redaktorovi Času bylo vytýkáno v tisku, že zpronevěřil část dobročinné sbírky na sirotky po tragédii v mosteckých dolech z roku 1902, které použil k zaplacení nutného účtu za časopis. Herben však byl v celé věci nevině a po prvotních sporech se za něj postavil i Masaryk.

Počáteční program Strany mírného pokroku v mezích zákona

Realisté zatím v Čechách nelení a Herben a Masaryk nadávají si navzájem. Masaryk prohlašuje, že je s Herbenem morálně hotov, k čemuž Herben ironicky přisvědčuje s velice nebezpečným dodatkem: „Ale nikdy ne finančně.“

Dr. Herben a prof. Drtina

 Čím v antice byla nerozlučná dvojice Kastor a Pollux, tím pro stranu realistickou jest dr. Jan Herben a profesor Drtina.
Oba navzájem se doplňují, a co neřekne
Herben, řekne jistě Drtina, a co neřekne Drtina, to slavnostně prohlásí Herben. Pro ně hodí se významně verše z cituplné básně Kastor a Pollux.

 

   

Světozor 7.3.1917, a Karikatury 1911