Heslo:

Herrman žid

Výklad:

Kdo mohl být tím Herrmanem, židovským obchodníkem ve Vodňanech, zpracoval v obsáhlé stati na svých stránkách Jomar Hønsi. Z jeho studie vychází i tato stránka. V roce 1911 inzeroval  v Šumavských proudech obchodník z Vodňan Robert Herrmann. Nabízel nejlevnější oděvy různých druhů. Byl však jeho obchod ve Vodňanech ještě v roce 1915, v době Švejkovi budějovické anabáze? Jomarovi se podařilo zjistit, že se přestěhoval do Prahy. Podle policejní přihlášky a pobytové přihlášky to bylo v roce 1912. Z dokumentů je patrné, že byl ženat s Františkou rozenou Kohnovou a provozoval obchod s kapesníky. Velmi důležité je i to, že pocházel z Lipnice n. Sázavou. Žena Františka pocházela z Vodňan, kde také měli svatbu dne 23.2.1908.

Jaký byl důvod, že opustil svůj obchod ve Vodňanech? Byly to zřejmě antisemitské útoky na jeho osobu. Již dva měsíce po svatbě se objevil kritický článek v místních novinách „Jihočeské ohlasy" o údajně drzé provokaci neboť najmě v sobotu a v neděli židáček, takto facírující [odpočívající, z něm. vacieren = mít volno] Hermann tím, že v bytu u Khónky na náměstí hraje večer při otevřeném okně na hlučném gramofonu německé písně... V„Jihočeských ohlasech" Herrmanna neměli zrovna lásce. V článku „Nekalá soutěž" z 29.5.1909 popisují soudní líčení ve věci slovního napadení Herrmanna prodavačkou Zimerhanzlovou slovy:„Tak drzého a sprostého žida jsem dosud neviděla...!" Herrmann spor vyhrál, ale v závěru článku jsou pochybnosti nad jeho chováním. Následovala nechutná soudní tahanice, kterou opět Herrmann vyhrál, ale po neúspěších v podnikání, které toto napadání  mohlo způsobit, z Vodňan s manželkou odcházejí do Prahy.

Robert Herrmann se narodil v Lipnici n. Sázavou 27.12.1885. S manželkou Františkou *1885 měl tři syny. Jiřího *1913; Bedřicha *1915 a Zdeňka *1919.   Osud Roberta Herrmanna a jeho rodiny byl zpečetěn řešením židovské otázky nacistickým Německem. Dne 17.12.1941 byl deportován do terezínského gheta a 6.9.1943 do koncentračního tábora Auschwitz, kde byl zatím neznámo kdy zavražděn. Podobný osud potkal i manželku Františku a syny Jiřího a Zdeňka. Jaký osud potkal Bedřicha zatím není známo.

 

Jaroslav Hašek se o Herrmanovi, jakožto židovském obchodníkovi se šatstvem a textilem mohl dozvědět při návštěvách Jižních Čech nebo od sousedů v Lipnici n. Sázavou, kde podnikal jako obchodník i otec Roberta Herrmanna Siegmund (zahynul v Terezíně 26.7.1942). Hašek právě druhý díl, kde se Herrmannovo jméno vyskytuje, v Lipnici psal.

 

II-02

„...Vojenskej mantl je starej?“
„Starej.“
„Tak ten si nech. V tom se na venkově chodí. Potřebuješ kalhoty a kabát. Až budeme mít ten civil, tak kalhoty a kabát prodáme
židovi Herrmanovi ve Vodňanech. Ten kupuje všechno erární a zas to prodává po vesnicích.

 

  Fotografie Roberta Herrmanna z jeho cestovního pasu