Heslo:

Dr. Hrdina

Výklad:

Dlouho jsem nevěděl jakého to dr. Hrdinu měl Hašek na mysli, ale autoritní záznam v NKP a to, že publikoval fejetony v Národní politice, mě přesvědčilo, že Hrdina Josef Leopold je ten pravý. Nikdy jsem se o něm neučil, nikdy jsem od něho nic nečetl. Až teprve Hašek mě donutil, něco se o tomto člověku dozvědět. Ve fondu NKP je 33 titulů románů, povídek, sbírek básní a fejetonů. Naposledy byl vydán v roce 1942 jeho román Zrazené srdce. To svědčí o kvalitě jeho díla a potvrzuje Haškova slova. Z autoritního záznamu v NKP jsem se dozvěděl, že se narodil 23.6.1856 v Karlovicích u Slaného, dnes okres Plzeň – sever. Zemřel 28.2.1933 v Praze. Tomu by odpovídala tato přihláška , kde je místo narození Kralovic b. Schlan a datum narození 1856. Jeho povolání je K.k. Rechnungs Praktikant – C.k. Účetní praktikant . V roce 1883 žil na Novém Městě č.p. 160 a 563 , v roce 1894 na Malé Straně v č.p. 249 a v roce 1898 v č.p.605. Podle další přihlášky je v roce 1901 již uveden jako c. k. finanční účetní rada, PhDr., ale také jako Schriftsteller –spisovatel. Je zde již zapsána jeho žena Babette , později Betty *1866 a dítky Zdenka Ph.C. *1887, Vladimír Ju.C.* 1891 a Ludmila *1892. Rodina žila od r.1901 na Malé Straně v Mělnické ulici č.p. 585, 576, 581. Podle poslední přihlášky z roku 1913 žili na Smíchově č.p. 203 .

Dr.H.

Dr. Hrdina vystoupil tedy již v Šotku a Palečku na veřejnosti jako český spisovatel a humorista. A co vlastně provedl tento pán? Stalo se mu to, co se stává někdy i jiným spisovatelům, třebas i Vrchlickému. Najednou napíše takový spisovatel, kterému se lepí smůla na péro, něco, co má podivuhodnou podobnost s výtvory jiných, cizích, u nás málo známých spisovatelů. Ta celá věc je vlastně pro legraci, a když dr. Hrdina je spisovatel humoristický, není to nic divného, chce-li takovým způsobem rozesmát své čtenáře. Dr. Hrdina jest však muž, jehož osud takovými drobnými smůlami zrovna pronásleduje. Dr. H. napíše něco a najednou se objeví, že už to před ním napsal někdo jiný, a dokonce že to ten jiný napsal lepší. On si ale nezoufá. A to je právě ta jeho dobrá stránka. Němci mají víc autorů humoristických - Reclams Bibliothek stojí svazeček pár feniků a doma má Rankův slovník. Pak se ovšem velice snadno píší původní humoresky. A s těmito humoreskami dovede krásně Hrdina šetřit.