Heslo:

jednadevadesátý pluk | Mariánská kasárna

Souřadnice:

48°58'42.2"N 14°28'19.7"E

Výklad:

C. a k. český pěší pluk polního zbrojmistra Huberta rytíře Czibulky č. 91. Ačkoliv měl v Praze v karlínských, tehdejších Ferdinandových kasárnách, umístěno velitelství a štáb, byl doplňován z okresu České Budějovice. V Karlíně byl také ještě 2. a 3. prapor. 1. prabor byl dislokován v Budvě (dnes v republice Černá  Hora), později v Teodo (dnes Tivat rovněž  v republice Černá  Hora). V Budějovicích byl umístěn 4. prapor a Ergänzungsbezirkskommando (EBK) - Okresní doplňovací velitelství. Po vypuknutí války byl v Č. Budějovicích ještě Ersatzbattailon, čili náhradní prapor. Takže to Švejk trochu popletl: kancelář pluku byla v Praze Karlíně a doplňovací velitelství v Českých Budějovicích.

Jak se ale pražský Švejk, potažmo Jaroslav Hašek, dostal do pluku, který doplňoval své stavy z budějovického okresu? Musíme si uvědomit, že Jaroslav Hašek měl po otci tzv. domovské právo v Mydlovarech, které leží právě v budějovickém okresu, takže byl příslušný k 91. regimentu a u tohoto pluku také bojoval za císaře pána.

O tomto pluku se v románu píše mnohokrát, proto zde uvádím jen citát prvního výskytu.

Nejprve byl pluk nasazen do bojů proti Srbsku, kde bojoval již od 5.8.1914 až do 20.12.1914 . Jeho bojová aktivita na ruské frontě v Haliči je zpracována v těchto dokumentech: květen 1915 červen 1915, červenec 1915, srpen 1915, září 1915

Haškova válečná pouť u pluku začala 17. 2. 1915, kdy se prezentoval k aktivní vojenské službě v Mariánských kasárnách v Českých Budějovicích u náhradního praporu. Dne 1. 6.1915 byla vykonána vojenská přehlídka s inspekcí, kterou provedl polní podmaršál Simon Ernst Schwerdtner von Schwerdtburg (možný předobraz inspekčního generálmajora von Schwarzburg) a následně opustil náhradní prapor Mariánská kasárna a nastoupil cestu do výcvikového tábora v Brucku nad Litavou . Po výcviku se dne 11.7.1915, po dlouhé cestě, objevuje se svými spolubojovníky v Loni. Tam se teprve formovaly a doplňovaly polní prapory před dalšími boji v Haliči. Celou cestu po haličském bojišti od Loni až po Chorupany, kdy Hašek upadl do ruského zajetí, můžete sledovat na této mapě.

Když IR91 vyklidil Mariánská kasárna, byl sem umístěn maďarský pěší pluk IR101.

 

Mariánská kasárna vznikla v roce 1843 díky českobudějovickým právovárečným měšťanům. V dvoupatrové klasicistní budově sloužil i básník Fráňa Šrámek.

Je známá skutečnost, že se Hašek snažil všelijak vyvléci z područí vojenské mašinérie a jeho pobyt v Budějovicích se přibližně shoduje s osudem románového hrdiny jednoročáka Marka. I jejich "léčení" v nemocnici a finta s "Krankenbuchem". Jen revmatizmus Hašek nesimuloval. Trpěl, oproti Markovi, doopravdy. Byl hospitalizován v posádkovém špitálu, který byl v kasárnách Landwehru ve Schnerlingově, dnešní Žižkově ulici. Jomar Hønsi opět v této problematice mnohé objasnil, při své návštěvě Českých Budějovic v létě 2011. Získal mapu z roku 1901, kde jsou kasárna zakreslena a jejich historickou podobu. Podle Radko Pytlíka velitel nemocnice MUDr. Peterka byl Haškovi nakloněn a snažil se jej udržet co nejdéle. Přeložil ho proto do rehabilitačního oddělení v baráku na Lineckém předměstí. A na Lineckém předměstí, v dnešní ulici Boženy Němcové, dříve Schwarzenbergově jsou další landvérácká kasárna. Odsud Hašek podnikal své výlety do budějovických hospod. A později výlety do budějovického kraje, které byly inspirací pro románovou anabázi.

I-04
„Já, pánové,“ hájil se Švejk, „nejsem žádný simulant, já jsem opravdovej blbec, můžete se zpravit v kanceláři jednadevadesátýho pluku v Českých Budějovicích nebo na doplňovacím velitelství v Karlíně
 

   

 

Z pražského adresáře 1906

Ferdinandova kasárna v pražském Karlině, kde sídlil hlavně štáb IR91

Seidels kleines Armeeschema August 1914 , kde je jasně patrné že Ergänzungsbezirkskommando (EBK) - okresní doplňovací velitelství IR91 sídlilo v Č. Budějovicích

Mariánská kasárna v Č. Budějovicích, sidlo okresního doplňovacího velitelství , 4. praporu a počátkem války i náhradního praporu IR91

Schématizmus IR91 z roku 1914

 

  K. u. K. iR91  mlorenz.at