Heslo:

jednadevadesátý pluk | Mariánská kasárna

Souřadnice:

48°58'42.2"N 14°28'19.7"E

Výklad:

C. a k. český pěší pluk polního zbrojmistra Huberta rytíře Czibulky č. 91. Ačkoliv měl v Praze v karlínských, tehdejších Ferdinandových kasárnách, umístěno velitelství a štáb, byl doplňován z okresu České Budějovice. V Karlíně byl také ještě 2. a 3. prapor. 1. prabor byl dislokován v Budvě (dnes v republice Černá  Hora), později v Teodo (dnes Tivat rovněž  v republice Černá  Hora). V Budějovicích byl umístěn 4. prapor a Ergänzungsbezirkskommando (EBK) - Okresní doplňovací velitelství. Po vypuknutí války byl v Č. Budějovicích ještě Ersatzbattailon, čili náhradní prapor. Takže to Švejk trochu popletl: kancelář pluku byla v Praze Karlíně a doplňovací velitelství v Českých Budějovicích.

Jak se ale pražský Švejk, potažmo Jaroslav Hašek, dostal do pluku, který doplňoval své stavy z budějovického okresu? Musíme si uvědomit, že Jaroslav Hašek měl po otci tzv. domovské právo v Mydlovarech, které leží právě v budějovickém okresu, takže byl příslušný k 91. regimentu a u tohoto pluku také bojoval za císaře pána.

O tomto pluku se v románu píše mnohokrát, proto zde uvádím jen citát prvního výskytu.

Haškova válečná pouť u pluku začala 17. 2. 1915, kdy se prezentoval k aktivní vojenské službě v Mariánských kasárnách v Českých Budějovicích u náhradního praporu. Dne 1. 6.1915 byla vykonána vojenská přehlídka s inspekcí, kterou provedl polní podmaršál Simon Ernst Schwerdtner von Schwerdtburg (možný předobraz inspekčního generálmajora von Schwarzburg) a následně opustil náhradní prapor Mariánská kasárna a nastoupil cestu do výcvikového tábora v Brucku nad Litavou [1]. Po výcviku se dne 11.7.1915, po dlouhé cestě, objevuje se svými spolubojovníky v Loni. Tam se teprve formovaly a doplňovaly polní prapory před dalšími boji v Haliči. Celou cestu po haličském bojišti od Loni až po Chorupany, kdy Hašek upadl do ruského zajetí, můžete sledovat na této mapě.

Když IR91 vyklidil Mariánská kasárna, byl sem umístěn maďarský pěší pluk IR101.

I-04
„Já, pánové,“ hájil se Švejk, „nejsem žádný simulant, já jsem opravdovej blbec, můžete se zpravit v kanceláři jednadevadesátýho pluku v Českých Budějovicích nebo na doplňovacím velitelství v Karlíně
 

   

 

Z pražského adresáře 1906

Ferdinandova kasárna v pražském Karlině, kde sídlil hlavně štáb IR91

Seidels kleines Armeeschema August 1914 , kde je jasně patrné že Ergänzungsbezirkskommando (EBK) - okresní doplňovací velitelství IR91 sídlilo v Č. Budějovicích

Mariánská kasárna v Č. Budějovicích, sidlo okresního doplňovacího velitelství , 4. praporu a počátkem války i náhradního praporu IR91

Schématizmus IR91 z roku 1914

 

  K. u. K. iR91  mlorenz.at