X

Heslo:
jeben ti dušu; jebem ti dušu
Výklad:

Jedna z tradičních slovanských nadávek používaných hlavně v jihoslovanských zemích v různých obměnách.  Co nejslušněji: "šukám ti duši". Je to silné kafe, stejně jako ty další varianty uvedené v románu, kde je duše v nadávce obměněna bohem [jeben ti boga] či matkou [jeben ti majku].

I-02
Zatím přivedli nové dva. Jeden z nich byl Bosňák. Chodil po komoře, skřípal zuby a každé jeho druhé slovo bylo: "Jeben ti dušu." Mučilo ho pomyšlení, že se mu na policejním ředitelství ztratí jeho kočebrácký košík.
III-02
Na nádraží bylo velice živo. Událost s Italy způsobila zde jistou paniku, poněvadž byly zadrženy dva ešalony s dělostřelectvem a poslány do Štyrska. Byl zde též ešalon Bosňáků, který tu čekal již dva dny z nějakých neznámých příčin a byl úplně zapomenut a ztracen. Bosňáci již dva dni nefasovali mináž a chodili žebrat chleba po Nové Pešti. Také nebylo nic jiného slyšet nežli rozčilený hovor ztracených Bosňáků, živě gestikulujících, kteří vyráželi neustále ze sebe: „Jeben ti boga - jeben ti dušu, jeben ti majku.“
 

 

X