Heslo:

Jos. M. Kadlčák | Selský obzor

Výklad:

Plným jménem Josef Mnohoslav Kadlčák *15.11.1856 - † 27.4.1924 byl ředitel obecné školy, nositel rytířského řádu Františka Josefa I., nositel papežského řádu, zemský a říšský poslanec, člen revolučního národního shromáždění, místopředseda senátu, člen řádu sv. Františka, stařešina a čestný člen Orla, učitel, publicista, vlastivědný pracovník a propagátor včelařství. [Jak to ten člověk mohl všechno stihnout !?]. Byl také čestný občan Frýdlantu nad Ostravicí od 14. června 1904. Podle článku v Brněnských novinách z 27.9.1908 byl rovněž redaktorem měsíčníku "Selský obzor", coby orgánu Katolického spolku českého rolnictva na Moravě . Vycházel v letech 1903 - 1911. V té době Hašek pracoval v redakci časopisu "Svět zvířat". Protože je jednoroční dobrovolník Marek obvykle ztotožňován s Jaroslavem Haškem, lze předpokládat, že by aféra kolem sporu o ptáčka ořešníka s redaktorem Kadlčákem mohla mít svůj reálný základ. Rozřešení ponechávám budoucím badatelům. Bude nutné zjistit jestli ve "Světě zvířat" vyšel článek o ptáčku ořešníkovi, tak jak to Marek, potažmo Hašek v románu vypráví. Sbírku "Selského obzoru" mají ve Vědecké knihovně Olomouc, Jomar Hønsi vše prohledal, ale Kadlčákovu reakci na tuto mystifikaci neobjevil. Jomar nabízí ještě alternativu řešení celé záhady, že Kadlčák reagoval dopisem, zaslaným přímo panu Fuchsovi.

II-03

Vrhl jsem se na ptáky žijící na svobodě a ještě dnes se pamatuji na svou affairu s redaktorem ,Selského obzoru’, klerikálním poslancem ředitelem Jos. M. Kadlčákem!
Vystřihl jsem z anglického časopisu ,Country Life’ obrázek nějakého ptáčka, který seděl na ořechu. Dal jsem mu název ořešník, stejně jako bych se nijak logicky nerozpakoval napsat, že pták sedící na jalovci je jalovník, případně jalovice.
I co se nestalo. Na obyčejném korespondenčním lístku napadl mne
pan Kadlčák, že prý je to sojka a žádný ořešník, a že prý je to překlad Eichelhäher.
Poslal jsem dopis, ve kterém jsem celou svou theorii vyložil o ořešníku, propletaje dopis četnými nadávkami a vymyšlenými citáty z Brehma.
Poslanec Kadlčák odpověděl v ,Selském obzoru’ úvodním článkem.

 

  

Josef Mnohoslav Kadlčák jako člen Orla a Josef Kadlčák jako poslanec do zemského sněmu markrabství moravského v roce 1911.