X

Heslo:
kantina, kantýna
Výklad:

Stravovna, vývařovna, jídelna, bufet.V kasárnach prodejna, kde si voják mohl zakoupit něco na přilepšenou, ale i předměty denní potřeby, pohlednice, cigarety, noviny apod.[z franc. cantine]  Oficírskantina - důstojnická kantina.

I-08
Náš obršt zakázal vojákům vůbec číst, třebas by to byly ,Pražské úřední noviny', v kantině nesměli balit do novin ani párky, ani syrečky.
III-01

„To raději nám vypravujte,“ řekl účetní šikovatel Vaněk, „o stěhování duší, jako jste to vykládal slečně v kantině, když jste si rozbil nos.“

"...Von měl vůbec ten pan Stendler, i jako soukromej detektiv, náramnou smůlu. Kolikrát nám v kantině o tom vyprávěl, jaký měl často trápení...."

"...Voni totiž chtěli ty knížky poslat na batalionskanzlei, ale všichni tam byli pryč i s dienstführendrem, poněvadž museli bejt v kantině, když se jede na front, a poněvadž žádnej neví, jestli bude ještě někdy sedět v kantině...."

IV-02

Měli jsme jich tam tenkrát pět a ze začátku vám to žralo v kantině samý syrečky, poněvadž mináž nikde nedostali, až tam na ně přišel takhle jednou obrlajtnant Wurm a zakázal jim to, poněvadž prej se to nesrovnává se ctí kadetštelfrtrérů, chodit do kantiny pro manšaft. Ale co měli dělat, do oficírskantiny je nepouštěli.

Királyhida

Mizerná vína, ještě horší pivo,
v
kantýnách úsměv židovky -
tu je ti, hochu, u srdce tak tklivo
jak při sklenici teplé sodovky.

 

 Na snímku je kantina pro mužstvo v Brucku nad Litavou, o které Hašek píše v básni Királyhida.

X