Heslo:

Karlák

Souřadnice:

50°04'32.8"N 14°25'11.7"E

Výklad:

Slangově Karlovo náměstí v Praze. Švejkovy i Haškovy cesty jsou s tímto náměstím úzce spjaty. Haškovi v okolí žili po celé Jaroslavovo dětství a dokonce na Karláku, v domě č.p.313, v roce 1885 bydleli a zde se také narodil mladší Jaroslavův bratr Bohuslav. Hašek též, coby devítiletý chlapec, ministroval v kostele sv. Ignáce z Loyoly, který stoji na rohu Karlova náměstí a Ječné ulice. Na Karláku ve vězení pod novoměstskou věží, si Jaroslav odseděl měsíční trest za incident na táboře lidu 1. května roku 1907. Trest si odpykal od 16. srpna do - 16. září téhož roku.
Švejk Karlák poprvé zmiňuje v souvislosti s disciplínou. Později se zde ocitá u trestního soudu a dne 29.července 1914 tudy prochází se strážníkem veden do Bartolomějské ulice na policejní ředitelství. Na Karláku si toho dne také přečetl manifest o vypovězení války. Na Karlově náměstí byla i
vojenská nemocnice, kam jel Švejk s feldkurátem Katzem zaopatřovat umírající.

I-01
Představte si park, řekněme na Karláku, a na každým stromě jeden voják bez discipliny. Z toho jsem vždycky měl největší strach.“
I-05
....Ukloniv se uctivě, odcházel s policejním strážníkem dolů na strážnici a za čtvrt hodiny bylo již vidět na rohu Ječné ulice a Karlova náměstí Švejka v průvodu druhého policejního strážníka, který měl pod paždí objemnou knihu s německým nápisem „Arrestantenbuch“.
I-13
„Poslyšte, Švejku,“ zavolal polní kurát, „není to svinstvo? Jako kdyby v celé Praze byl jsem jen já jediným polním kurátem. Proč tam nepošlou toho nábožného kněze, který u nás posledně spal. Máme jít zaopatřovat na Karlák. Já už zapomněl, jak se to dělá.“
II-05
A potom,“ řekl Švejk tiše, „to s tím Zátkou po čase skončilo moc špatně. Dal se do Mariánský kongregace, chodil s nebeskýma kozama na kázání pátera Jemelky k svatýmu Ignáci na Karlovo náměstí a zapomenul jednou zhasnout, když byli misionáři na Karláku u svatýho Ignáce, plynový svítilny ve svým rayoně, takže tam hořel po ulicích plyn nepřetržitě po tři dny a noci.
 

 

 

Karlovo náměstí v roce 1875. Vpravo kostel sv. Ignáce, v pozadí budova a věž Novoměstské radnice a objekt Trestního soudu

Budova vojenské nemocnice v roce 1910...

.....bývalá vojenská nemocnice dnes.

Jaroslav Hašek se svou budoucí manželkou Jarmilou Mayerovou na Karlově náměstí někdy kolem roku 1910

 

    fotohistorie.cz