X

Heslo:
Vojenská nemocnice
Souřadnice:
Hlavní budova na Karlově náměstí: 50°04'28.5"N 14°25'14.0"E    filiálka na Loretánském náměstí: 50°05'20.6"N 14°23'39.9"E
Výklad:

Hlavní budova c. k. vojenské nemocnice č.11 byla v Praze na Karlově náměstí ve stejné řadě budov s kostelem sv. Ignáce z Loyoly. Do této nemocnice jel zaopatřovat fedkurát Katz se Švejkem. Pro  vojenské útvary na levém břehu Vltavy sloužila filiálka v Loretánské ulici na Hradčanech, kde měl doktor Grünstein svéráznými léčebnými postupy kurýroval našeho dobrého vojáka. Plyne to z této věty: Druhého dne při visitě otázal se dr Grünstein Švejka, jak se mu líbí ve vojenské nemocnici. Předchozí vyprávění však tuto skutečnost popírá a tvrdí, že Švejk byl léčen přímo ve vězeňském nemocničním baráku: Švejka v posádkové věznici uložili do nemocničního baráku právě mezi takové malomyslné simulanty.... Potvrzuje to i další věta z návštěvy baronky von Botzenheim: Její navštívenka otevřela jí dvéře věznice a v kanceláři se k ní chovali náramně vlídně, a za pět minut už věděla, že „der brave Soldat Švejk“, po kterém se ptala, leží ve třetím baráku, postel čís. 17. V každém případě bylo posádkové vězení jen pár kroků od této nemocniční filiálky. Obě bývalé nemocniční budovy, které sloužily jako vojenská nemocnice až do roku 1938, kdy byla dokončena vojenská nemocnice ve Střešovicích, stále existují.

I-08
Druhého dne při visitě otázal se dr Grünstein Švejka, jak se mu líbí ve vojenské nemocnici.
I-13
Potom přečetl polní kurát ještě jednou předpis, ve kterém se mu oznamuje, že zítra má jít na Karlovo náměstí co Vojenské nemocnice zaopatřovat těžce raněné.
„Poslyšte, Švejku,“ zavolal polní kurát, „není to svinstvo? Jako kdyby v celé Praze byl jsem jen já jediným polním kurátem. Proč tam nepošlou toho nábožného kněze, který u nás posledně spal. Máme jít zaopatřovat na Karlák. Já už zapomněl, jak se to dělá.“

 

 Vojenská nemocnice v adresáři z roku 1906

 

Hlavní budova na Karlově náměstí. Fotografováno z křižovatky ulice "U Nemocnice" a Karlova náměstí. Na druhém konci celého komplexu je kostel sv. Ignáce a za stromy se tyčí věž novoměstské radnice Objekt sloužil až do roku 1773 jako jezuitská kolej. Dnes patří Všeobecné fakultní nemocnici.

   

  

Filiálka vojenské nemocnice na Hardčanech, dnes sídlo hradní stráže.

 

W      

X