Heslo:
Grünstein dr.
Výklad:

Doktor Grünstein zřejmě nemá předobraz v nějaké konkrétní osobě. Svou krutovládou mohl Haška inspirovat, stejně jako v případě dr. Bautzeho, posádkový lékař Halbhuber, kterého sice nepoznal, ale určitě znal jeho nelidské chování z vyprávění. Jak plyne z věty: Švejka v posádkové věznici uložili do nemocničního baráku právě mezi takové malomyslné simulanty, nebyl Švejk léčen přímo ve filiálce  C. a k. vojenské nemocnice č.11 pro levý břeh Vltavy, která se nacházela na adrese Loretánská 181/4, Praha 1, Hradčany. To je sice nedaleko od posádkové věznice, ale  Hašek píše konkrétně o nemocničním baráku v posádkové věznici, tedy jakési marodce. Jak se dovídáme dále, když vězení navštívila baronka von Botzenheim, Švejk konkrétně ležel na baráku č. 3 a na posteli č. 17: Její navštívenka otevřela jí dvéře věznice a v kanceláři se k ní chovali náramně vlídně, a za pět minut už věděla, že „der brave Soldat Švejk“, po kterém se ptala, leží ve třetím baráku, postel čís. 17. Kde se tento barák v posádkové věznici nacházel a zda nebyl jen produktem Haškovy fantazie se zatím nepodařilo zjistit. Grünstein byl podle toho vězeňským lékařem.

I-08
Švejka v posádkové věznici uložili do nemocničního baráku právě mezi takové malomyslné simulanty.....Přiblížila se doba odpolední visity. Vojenský lékař Grünstein chodil od postele k posteli a za ním sanitní poddůstojník se zápisní knihou.....Druhého dne při visitě otázal se dr Grünstein Švejka, jak se mu líbí ve vojenské nemocnici.