Heslo:
Otto Katz feldkurát
Výklad:

Ke Katzovi poskytl Hašek řadu biografických údajů: víme o něm, že byl pokřtěný žid, že ho křtil v Emauzích sám páter Albán. Před tím ale vystudoval obchodní akademii, dovedl ke krachu obchodní firmu svého otce Katz a spol. a následně se dal aktivovat na vojnu a stal se jednoročním dobrovolníkem, již jako pokřtěný složil důstojnickou zkoušku, aby nakonec vstoupil do kláštera a po vysvěcení se stal polním kurátem. Po válce opustil církev a stal se prokuristou jedné továrny na bronz a barvy v severních Čechách, kde ho Hašek, jak tvrdí v doslovu k prvnímu dílu, navštívil. Tolik románová "fakta". Existuje mnoho spekulací, kdo by mohl být modelem k této skvělé postavičce c. a k. vojenského duchovního. Jako seriozní bádání se tváří práce, která vycházela na pokračování ve Večerní Praze v roce 1983 pod názvem Josef Švejk a ti druzí.  Autor Augustin Knesl tam s jistotou badatele uvádí: Otto Katz byl téměř o jeden generační věk starší Jaroslava Haška. Narodil se roku 1864 v Praze v rodině obchodníka Leopolda Katze....dál uvádí že vystudoval Českoslovanskou obchodní akademii a tvrdí, že Haškovo sdělení v románě o studiu Katze na obchodní akademii je spolehlivé....V tom asi nemůže být žádných pochyb, že si to A. Knesl ověřil. Jinak je ale jeho bádání mylná cesta nepodložená žádnými fakty. A navíc, řada badatelů Kneslovo bádání bere jako fakt a pokračuje v dalším šíření.

Podle policejní přihlášky rodina Leopolda Katze, obchodníka s kůžemi [Lederhändler], v Praze skutečně žila a Otto byl prvorozený syn. Narodil se 6. 12.1864 Praha Nové město ( Na Poříčí) č.p.1071 (viz matrika narozených ) Podle rodokmenu, který sestavil pan Raphael Ronald Kornfeld se Otto Katz oženil dne 11.3.1894 (viz matrika oddaných)  s Marií Morawetz (zemřela v koncentračním táboře Treblinka v roce 1942). Otto Katz byl spolumajitel továrny na výrobu řepkových olejů v Libni. Je to patrné jednak ze zprávy o sňatku uveřejněné v národních listech dne 10.3.1894 a také z brožurky vydané u příležitosti pětadvacátého výročí založení Českoslovanské obchodní akademie, kde je Otto Katz rovněž uveden. Tímto je prokázáno, že Katz obchodní akademii absolvoval v roce 1881. Dochovala se policejní přihláška manželů Katzových, ze které je patrné, že v roce 1905 žili v Hybernské ulici č.p. 1613. Definitivní tečkou za spekulací Augustina Kesla, je záznam v soupisu pražského obyvatelstva. Tam je razítko REV.1915 To znamená, že byla provedena revize údajů v roce 1915 a je patrné, že Otto Katz nekovertoval ke křesťanství a byl stále ženat.    Otto Katz zemřel 16.6.1935. (je uvedeno v rodokmenu). 

Teď je naprosto jisté, že  tento Otto Katz  nebyl polním kurátem. A  nemohl to být ani žádný jiný Katz, neboť ve Schematismu pro císařskou a královskou armádu z roku 1914 se žádný Katz nevyskytuje mezi duchovními římskokatolickém náboženství, ani v ostatních jiných náboženstvích. Včetně židovského.

Ještě na okraj : v románu je konstatováno, že otec Otto Katze starý pan Katz odjel do Severní Ameriky. Pátrali jsme v lodních seznamech, ale mezi pasažéry,se jménem Leopold Katz, kteří prošli přes Ellis Island není žádný, který by odpovídal starému pánovi. Ten zemřel doma v Praze na arteriosklerózu a pneumonii dne 22.4.1909 (viz matrika zemřelých).

 A toto je konečné resumé: Jaroslav Hašek mohl použít jméno Otto Katz například podle mnoha inzerátů, kterých je v tehdejších novinách bezpočet´nebo ho k tomu vedly jiné, nám neznámé pohnutky. Možná, že se i s citovaným Ottou Katzem i setkal. Kdoví?  Nerad bych se zabýval dalšími vyslovenými nebo napsanými,  nepodloženými spekulacemi. Smiřme se s faktem, že Jaroslav Hašek vytvořil tuto báječnou románovou postavu služebníka božího ve své fantazii na základě vlastních bohatých životních zkušeností, a vlastností úspěšně mystifikovat čtenářkou obec.

Tady dělám malou výjimku: nechtěl jsem použít snímky z filmu Karla Steklého, ale jak Katze zahrál Miloš Kopecký už nikdo nikdy nezahraje. Tak pár obrázků na jeho památku. 

I-09
Polní kurát Otto Katz, nejdokonalejší vojenský kněz, byl žid. To ostatně není nic divného. Arcibiskup Kohn byl také žid a ještě dokonce Macharův kamarád.
Polní kurát
Otto Katz měl ještě pestřejší minulost než slavný arcibiskup Kohn.
Studoval obchodní akademii a sloužil jako jednoroční dobrovolník. A vyznal se tak dobře v směnečném právu a ve směnkách, že přivedl za ten rok obchodní firmu Katz a spol. k bankrotu tak slavnému a podařenému, že starý pan Katz odjel do Severní Ameriky, zkombinovav nějaké vyrovnání se svými věřiteli bez vědomí posledních i svého společníka, který odjel do Argentiny.
Když tedy mladý
Otto Katz podělil firmou Katz a spol. nezištně Ameriku Severní i Jižní, octl se v situaci člověka, který nemá vůbec co dědit, neví, kam hlavu složit, a musí se dát na vojně aktivovat.
Předtím však vymyslil si jednoroční dobrovolník
Otto Katz náramně slavnou věc. Dal se pokřtít. Obrátil se ke Kristu, aby mu pomohl udělat kariéru. Obrátil se k němu s naprostou důvěrou, že je to obchodní věc mezi ním a synem božím.
Křtili ho slavnostně v Emauzích. Sám páter Albán ho na máčel do křtitelnice. Byla to nádherná podívaná, byl u toho jeden nábožný major od pluku, kde
Otto Katz sloužil, jedna stará panna z ústavu šlechtičen na Hradčanech a nějaký otlemený zástupce konsistoře, který mu dělal kmotra.
Důstojnická zkouška dopadla dobře a nový křesťan
Otto Katz zůstal na vojně.
Doslov k prvnímu dílu
Otto Katz  je též na živu. Je to skutečná figurka polního kuráta. Hodil to všechno po převratě na hřebík, vystoupil z církve, dělá dnes prokuristu v jedné továrně na bronz a barviva v severních Čechách. Psal mi dlouhý dopis, ve kterém vyhrožuje, že si to se mnou spořádá. Jeden německý list přinesl totiž překlad jedné kapitoly, kde je vylíčen, jak skutečně vypadal. Navštívil jsem ho tedy a dopadlo to s ním velice dobře. Ve dvě hodiny v noci nemohl stát na nohou, ale kázal a říkal: „Já jsem Otto Katz, polní kurát, vy gypsové hlavy.“
 

     

Vzpomínka na Miloše Kopeckého

      

Takto psal Augustin Knesl o feldkurátu Katzovi ve Večerní Praze v roce 1983. Až by tomu člověk nakonec uvěřil. Berte to přinejmenším se silnou rezervou.

 

Oznámení o sňatku Otto Katze a Marie Moravcové Národní listy 10.3.1894 a zápis v brožůře Ze vzpomínek bývalých posluchačů Českoslovanské akademie obchodní ...

Policejní přihláška Leopolda Katze a jeho rodiny Otto jako prvorozený syn a policejní přihláška manželů Otto a Marie Katzových. Otto je zde uveden jako úředník majitel domu [Beamte und Hausbesitzer]

Soupis pražského obyvatelstva kde je razitko REV1915 a tím se potvrzuje, že Katz byl v roce 1915 ženatý a nekonvertoval ke křesťanství

Jeden z mnoha inzerátů, se jménem Otto Katz. Tento je z Lidových novin ze dne 13.8.1916