X

Heslo:
kočebrácký košík
Výklad:

Košík zavěšený na břiše, s různým zbožím na prodej, používali obyvatelé v okolí města Kočevje v dnešním Slovinsku. V monarchii Rakousko - Uherské se město jmenovalo Gottschee. Z názvu města zkomoleně "kočébr", "kočebrák". Nenalezl jsem fotografii toho správného kočebráka. Ten na obrázku je podobný obchodník, ale ze Slovenska. Pod ním je ilustrace z knihy Prahou od jara do jara, Orbis 1957, Svoboda, Tučková. Je na ní obchodník "Ferda-sirky-Evropa" v hospodě  U Fleků s podobným "břišním krámkem" s cigaretami.

I-02
Zatím přivedli nové dva. Jeden z nich byl Bosňák. Chodil po komoře, skřípal zuby a každé jeho druhé slovo bylo: „Jeben ti dušu.“ Mučilo ho pomyšlení, že se mu na policejním ředitelství ztratí jeho kočebrácký košík.

Gottschee - Kočevje na mapě z roku 1910

Toto není ten pravý kočebrák, ale takto přibližně vypadal. Tento je ze Slovenska. Zřejmě prodával píšťaly, vařečky a jiné ze dřeva vyřezávané zboží.

Ani toto není kočebrák ale "Ferda sirky Evropa". Jeho krámek s cigaretami se ale kočebráckému košíku troch podobal.

W  

X