X

Heslo:
 Ferdinand Kokoška
Výklad:

Václav Menger o Kokoškově drogerii píše:
Kokoškova drogerie byla na rohu Perštýna a Martinské ulice. Vchod a čtyři okna vedly na Perštýn a jedno okno do Martinské ulice. Byly to dvě rozlehlé, klenuté místnosti, z nichž první byl krám, na konci ohrazený skleněnou přepážkou, za níž'byla Kokoškova kancelář. Po třech stupních se vešlo do laboratoře, která zároveň sloužila za příruční sklad. Přeplněné klenuté místnosti, utopené v šeru, aromatická vůně, to všechno při prvním dojmu musilo působiti skoro tak, jako když se člověkocitne v kostele po odpoledním požehnání. Nad dveřmi do krámu, pod mocnou tabulí, která hlásila, že zde vládne Ferdinand Kokoška, byl malý, polychromovaný andělíček s rozepjatými křídly - symbol cechu drogistů. Od okna do Martinské ulice až k vchodu do kanceláře se táhl dlouhý, široký a prostranný pult, zatížený vším možným exotickým zbožím. Přímo proti vchodu s výhledem na protější zlatnický krám Lešákův bylo na pultě prázdné místo pro expedici a manipulaci. A v těchto místech byla také "kasa".

Jarda Hašek měl k chemii, čili lučbě, jak se tehdy říkalo, velmi blízko. Zřejmě ho fascinovaly bouřlivé chemické reakce i tajuplné vybavení chemických laboratoří. Zkrátka z chemie byl vždycky ohodnocen na výbornou. Asi uvítal, po svém nedobrovolném odchodu z gymnázia 12.2.1898, když ho matka dala do výchovy panu Ferdinandu Kokoškovi, majiteli drogistického obchodu v domě "U tří zlatých koulí", na rohu ulic Martinské a Na Perštýně. U pana Kokošky se ale dlouho neohřál. Jak píše opět Václav Menger: .....z obrázku usmívala se na něho přímo "Ladovská" rohatá kravka a tak neodolal a několika tahy jí přidělal skřipec a pěkný čtverhranný plnovous, právě takový, jak jej nosil pan Kokoška. Na prstech se dalo vypočítati, kdo z rohaté krávy udělal pana šéfa a Hašek "letěl" až se za ním zaprášilo.....  

Ale přesto se stal pan Kokoška nesmrtelným. Neproslavil ho jeho obchod ani jeho inzeráty v novinách. Kdo dnes tuší, že na rohu těch ulic stával ten ušmudlaný krámek s andělem, patronem drogistů a lékárníku, nade dveřmi? Kdo si dnes vzpomene na pana Tauchena, staršího praktikanta této firmy? Jen díky Haškově spisovatelské vášni je pan Kokoška stává nesmrtelný.

Ferdinand Kokoška byl syn zlatníka Václava Kokošky. Narodil se na Starém Městě pražském č.p.393, pokřten byl v kostele sv. Havla. Dne 25. 4. 1880 se oženil ve svých 33 letech s 23 letou Annou Milnerovou, dcerou právníka Václava Milnera z Prahy. Ferdinand Kokoška je zde uveden jako obchodník v materiálském zboží. Rodina bydlela po celou dobu Kokoškova života na Pštrossově ulici č.p. 221. Zde se také narodila roku 1881 jejich dcera Anna. V té době Ferdinand Kokoschka byl, podle pobytové přihlášky, Teilhaber der Firma Ott - tedy spolumajitel (společník) firmy Ott. Víceméně se do firmy přiženil, protože matka jeho manželky byla Karolína Ottová. Svůj podnik Na Perštýně v č.p.360 však otevřel až v roce 1890 jak plyne z inzerátu v Národních listech ze dne 1.7.1890. Ferdinand Kokoška zemřel na zánět ledvin dne 16.2.1906 a 19.2.1906 byl pochován na pražských Olšanech. Zemřel, aniž by se dozvěděl, že v roce 1909 znovu ožije coby pan šéf Kološka v homoresce Ze staré drogerie a že nakonec dostal svou slavnou roli v románu o dobrém vojáku Švejkovi.

I-01
"...a potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbírá ty psí hovínka. Vobou není žádná škoda."
II-05
"Já jsem se taky učil materialistou," řekl Švejk, "u nějakýho pana Kokošky na Perštýně v Praze. To byl náramnej podivín, a když jsem mu jednou vomylem ve sklepě zapálil sud benzínu a von vyhořel, tak mne vyhnal..."
 

Roh ulic Na Perštýně a Martinská dnes

Dům s č.p.360 na nároží ulic Na Perštýně a Martinská "U Tří zlatých koulí" v roce 1904.

Detail dokazující, že Hašek mluvil vždy pravdu.

Policejní pobytová přihláška

Inzerát v Národních listech ze dne 1.7.1890

Matriční zápis o narození

Matriční zápis o sňatku

Matriční zápis o úmrtí

     

 

X