Heslo:

komandýrovka

Výklad:

Jeden z mnoha Haškových jazykových rusizmů. Služební cesta [z rus. командировка, komandirovka]. Slangově "správně" by to měla být komandýrka, to je určení služby, činnosti, výkonu vojenským rozkazem [z německého Kommandierung]. Např. er rechnete mit seiner Kommandierung an die Front - počítal se svým odvelením na frontu.

II-03

„Zde v hotelích to nepůjde, budu ji muset zatáhnout do Vídně,“ pomyslil si ještě nadporučík; „vezmu si komandýrovku.“

III-02

Před odjezdem vlaku dohonil ešalon smíšený vojenský vlak s různými částěmi. Byli to opozdilci nebo vojáci ze špitálů, dohánějící své části, i jiná podezřelá individua, vracející se z komandýrovek nebo z arestů.