Heslo:

Konrád z Hötzendorfu

Výklad:

Hrabě František Conrad von Hötzendorf byl rakouský generál pěchoty, od listopadu 1916 polní maršál,ve funkci náčelníka generálního štábu v obdobích 1906-1911 a 1912-1917. Měl velký podíl na vypuknutí první světové války. Funkce byl zbaven Karlem I. dne 1.3.1917.

II-02

Jednou, když rozbil oko jednomu rekrutovi, vyjádřil se: ,Pah, was für Geschichte mit einem Kerl, muß so wie so krepieren.’ To říkal též polní maršálek Konrád z Hötzendorfu: ,Die Soldaten müssen so wie so krepieren.’

III-01

Uprostřed pokoje, ve kterém po stěnách visely podobizny Františka Josefa a Viléma, následníka trůnu Karla Františka Josefa. generála Viktora Dankla, arcivévody Bedřicha a šéfa generálního štábu Konráda z Hötzendorfu, stál pán bůh.

Dobrý voják Švejk v zajetí

"Die Tschechen müssen so wie so krepieren." To řekl též polní maršálek Conrad z Hötzendorfu počátkem ledna roku 1916 před 8. pěší divizí v Inšpruku.