Heslo:

krankenbuch

Výklad:

Kniha nemocných [z něm. das Krankenbuch]. Bohužel jsem nenalezl předpis jak vypadala tehdy. Za mého vojákování byla kniha u dozorčího roty. Jestliže byl voják nemocen, nahlásil to svému veliteli a ten ho poslal s knihou nemocných na ošetřovnu. Při ošetření vojáka na ošetřovně do ní zapisuje ošetřující lékař důvod ošetření a případné úlevy (klid na lůžku, lehká obuv apod.). Po návratu z ošetřovny voják odevzdá knihu nemocných dozorčímu roty. V seznamu vojenských skladových tiskopisů 444 M - AČR - 2006 je vedena jako typ dokumentu A pod skladovým číslem 11A, rok vydání 1997. Kniha má 60 listů o formátu A4 s oboustranným předtiskem.

II-02

Může být,“ připouštěl jednoroční dobrovolník, „že při té tahanici padlo pár pohlavků, ale to myslím nic na věci nemění, poněvadž je to vyložený omyl. On sám přiznává, že jsem řekl: ,Servus, Franci’ a jeho křestní jméno je Anton. To je úplně jasné. Mně snad může škodit jenom to, že jsem utekl z nemocnice, a jestli to praskne s tím ,krankenbuchem’...

„...Opatřil jsem si velkou knihu, nalepil na ni štítek, na který jsem namaloval ,Krankenbuch des 91. Reg’. Rubriky a všechno bylo v pořádku. Zapisoval jsem tam fingovaná jména, stupně horečky, nemoce a každý den odpůldne po visitě šel jsem drze s knihou pod paždí do města."

 

 Seznam vojenských skladových tiskopisů zavedených do zásobování a užívání v resortu Ministerstva obrany České republiky