Heslo:

Bedřich Kraus von Zillergut plukovník

Výklad:

Plukovník Kraus von Zillergut nemá zřejmě žádný vzor ve skutečné osobě. Ačkoliv podobných pitomců se vždy najde dostatek.

Augustin Knesl publikoval v roce 1983 ve Večerní Praze seriál "Josef Ševejk a ti druzí", kde v kapitole 16 píše o Krausovi:" Bedřich Kraus, plukovník, odborník na slovo vzatý, měl dobrý rodokmen....narodil se r. 1880 na česko-rakouském pomezí a do Prahy se dostal na studie i k posádce. V prostorách německé techniky studoval stavebnictví... dále se zabývá jen jeho vysvětlovací mánií. Podstatné je, že uvádí datum jeho narození. Podle policejních přihlášek bylo v Praze evidováno celkem devět nositelů jménem Bedřich Kraus a asi třicetsedm nositelů jména Friedrich Kraus nebo Krause a devět se jménem Fridrich. Ani jediný však nemá v rubrice povolání uvedeno, že byl voják a ani jeden se nenarodil v roce 1880. I pátrání v adresářích nikam nevedlo.  Proto musíme brát Kneslovo bádání přinejmenším s rezervou. Ani Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und die kaiserliche z roku 1914 nám nic neřekne. Je zde sice šestkrát jméno Friedrich Kraus, ale ani jeden se na našeho Krause nehodí hodnostně ani zařazením.

Někteří badatelé uvádějí, že Hašek zvolil jako předobraz této postavy jméno svého spolužáka z gymnázia v Žitné ulici. Skutečně se ve výroční zprávě tohoto gymnázia z roku 1896 jméno Haškovo i Krausovo vyskytuje [1]. Zatímco Hašek chodil v tomto roce do tercie, Kraus již maturoval. Mohli se samozřejmě znát, ale s tím věkovým rozdílem lze spíše přepokládat, že by se jednalo o okrajové seznámení.

I-15

Plukovník Bedřich Kraus, mající též přídomek von Zillergut, po nějaké vesničce v Solnohradech, kterou jeho předkové prožrali již ve století osmnáctém, byl úctyhodným pitomcem. Když něco vypravoval, mluvil samé positivní věci, tázaje se při tom, zda všichni rozumějí nejprimitivnějším výrazům: „Tedy okno, pánové, ano. Víte, co je to okno?“...

...U pluku měl přezdívku „manlichertrottel“. Byl neobyčejně mstivý, ničil podřízené důstojníky, když se mu nelíbili, a když se chtěli ženit, tu posílal nahoru velmi špatná doporučení jejich žádostí.
Scházela mu polovička levého ucha, kterou mu usekl jeho protivník za mládí v souboji kvůli prostému konstatování pravdy, že
Bedřich Kraus von Zillergut je prachpitomý chlap.....

...Před nadporučíkem stál plukovník Kraus von Zillergut. Nadporučík Lukáš zasalutoval a stál před plukovníkem, omlouvaje se, že neviděl.
Plukovník Kraus byl znám mezi důstojníky svou vášní „anhaltovat“. Považoval salutování za něco, na čem závisí úspěch války a na čem zbudována celá vojenská moc....