Heslo:

Karel Ladislav Kukla

Výklad:

*28.1.1863,jako syn sedlčanského tkalce [1]. Roku 1884 se rodina přestěhoval do Prahy a otec začal prodávat uhlí a dříví. Karel Kukla studoval práva, ale studia nedokončil ( používal neoficiální titul J.U.C.). Oženil se s Marií Chmelařovou, se kterou měl dcery Marii a Kristinu. Nejmladší syn Josef zemřel krátce po narození. Josef Kukla byl zejména spisovatel a překladatel. Skutečně působil v letech 1898 až 1900 jako redaktor a dokonce jako ředitel časopisu "Svět zvířat". Navíc, adresa jeho bydliště odpovídá adrese (Smíchov č.p. 908), kde byla redakce "Světa zvířat" a kde žila rodina jeho šéfa Václava Fuchse, jak plyne z policejní přihlášky [2]. Z další policejní přihlášky [3] je patrné, že se Kuklova rodina přestěhovala v roce 1910 do Bubenče. Na této přihlášce je mimo jiné uváděn i jako direktor zoologické zahrady v Bubenči. Z poslední přihlášky [4] lze vyčíst, že se Kuklovi v roce 1912 přestěhovali do Nuslí. Ke sklonku života pracoval jako úředník a redaktor při ministerstvu školství. Zemřel 29. 10. 1931[5].

Z hlediska našeho bádání je důležité, že  K. L. Kukla skutečně pracoval ve "Světě zvířat" stejně, jako Jaroslav Hašek. Obrovský pomocník při pátrání po starých hospodách, nálevnách, nevěstincích a postavičkách staré Prahy, které se v Haškově díle objevují, je Kuklova dvoudílná publikace "Konec bahna Prahy". Zde jsou umístěny úvodní stránky s portrétem autora a několika větami o jeho životě a díle.

Svět zvířat

Vyskytují se dvě knihy, jež jsou podepsány Václav Fuchs. Název jedné knihy zní Všechny druhy psů slovem i obrazem, napsal Václav Fuchs. - Tu knihu přeložil z němčiny bývalý jeho redaktor Kukla a svému šéfovi k svátku daroval to jméno Václav Fuchs. - Druhá kniha jmenuje se Svět rad, sestavil Václav Fuchs. To opět přeložil Kukla z němčiny a jméno Václav Fuchs musil tam již napsat z povinnosti. - Časopis Svět zvířat jest vůbec jen snůškou překladů z němčiny. Původního tam není nic, kromě básní (a to poslední dobou) a kromě několika reprodukcí fotografií holubů voláčů ap. Jest to časopis populární, a to znamená nevědecký. Vím, že jsem si zvířata vymýšlet musel.