Heslo:

Kusmanek Hermann von Burgneustädten

Výklad:

generálplukovník *10. 9. 1860, † 07.8.1934. V květnu 1914 byl jmenován, jako polní podmaršál, velitelem pevnosti Přemyšl [Przemyśl]. Po ukončení prvního obléhání pevnosti ruskou armádou 4. Listopadu 1914 byl jmenován generálem pěchoty. Po pádu pevnosti Přemyšl 22. března 1915 padl do ruského zajetí a dne 25.3. 1915 přijel do Kyjeva, kde byl dokonce i hostem u gubernátora. Později pobýval jako zajatec v Nižném Novgorodu až do února 1918. Během pobytu v zajetí byl povýšen do hodnosti generálplukovníka. Po návratu do Vídně byl postaven před vojenský čestný soud, ale byl veškerých obvinění zproštěn.

Věta že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva je zcela jistě převzatá Haškem z Kroniky světové války, objevila se ve stejném znění i v denním tisku.

I-14-04

Švejk posadil se na lavici ve vratech a vykládal, že v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly, na druhé straně však, že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva ...