Heslo:

Přemyšl

Souřadnice:

49°46'19.5"N 22°46'02.2"E

Výklad:

Przemyśl; lat. Praemislia; něm. Prömsel; ukr. Перемишль je historické město v polské Haliči na řece San, asi 10 km od hranic s Ukrajinou.Bývala zde jedna z největších pevností C.a k. armády.První obležení pevnosti probíhalo v období 26.9. - 9.10.1914. Rusové však byli nuceni ustoupit. Ve druhém obležení, které začalo 8.11.1914 však byli úspěšnější. Po nejdelším obléhacím manévru 1. světové války, které trvalo 137 dní, vyčerpaní, vyhladovělí obránci pevnosti Přemyšl kapitulovali 23.3.1915. Bylo zajato 9 generálů včele s velitelem pevnosti Hermannem Kusmankem, 93 vyšších důstojníků, 2500 důstojníků a 117 000 vojáků. Zpět, do rukou mocnářových, byl Přemyšl dobyt 3.6.1915.

I-14-04
Švejk posadil se na lavici ve vratech a vykládal, že v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly, na druhé straně však že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva a že za námi zůstalo v Srbsku jedenáct opěrných bodů a že Srbové dlouho nevydrží utíkat za našimi vojáky.
II-03
„Někdy,“ řekl Švejk, „se zas v gefechtu člověku udělá špatně, člověk si něco zvoškliví. Vypravoval v Praze na Pohořelci na ,Vyhlídce’ jeden nemocnej rekonvalescent od Přemyšlu, že tam někde pod festungem přišlo k útoku na bajonety a proti němu se vobjevil jeden Rus, chlap jako hora, a mazal si to na něho s bajonetem a měl pořádnou kapičku u nosu. Jak se mu von podíval na tu kapičku, na ten vozdr, že se mu hned udělalo špatně a musel jít na hilfsplac, kde ho uznali zamořenýho cholerou a odpravili do cholerovejch baráků do Pešti, kde se taky vopravdu nakazil cholerou.“
IV-01
Potom je přejímal major Wolf, vládnoucí tou dobou nad všemi zajatci pracujícími na opravách v pevnosti Přemyšlu a okolí. To byl důkladný člověk. Měl u sebe celý štáb tlumočníků, kteří vybírali ze zajatců specialisty ku stavbám podle jejich schopností a předběžného vzdělání.
 

 

 

Následník trůnu Karel František Josef a polní podmaršálek Kusmanek (vpravo) při prohlídce pevnosti.

Wiener Bilder 28.3.1915 důstojnický sbor v pevnosti. V té době již byli všichni ruskými zajatci.

Národní listy 23.3.1915

Národní listy 4.6.1915