Heslo:

♣ Karel Ločák

Výklad:

* 24.7. 1879 Písek - † 12. 4. 1941 Praha. Karel Ločák je zapsán v matrice narozených jako Lotšák, jako syn Antonína Lotšáka, píseckého nožíře. Na policejní přihlášce je již uveden jako Ločák. Absolvoval stejnou Českoslovanskou obchodní akademii jako Jaroslav Hašek, ale v roce 1897. Kdežto Hašek na akademii začal studovat až v roce 1899.  Byl to vydavatel a redaktor. Ve svém nakladatelství vydával zábavné i poučné časopisy a vzdělávací brožury. Koncem 30. let těžce onemocněl a po úředním zastavení posledního periodika 1940 zůstal zcela bez prostředků.

Ločákovo jméno se objevuje v "Dějinách strany mírného pokroku v mezích zákona", kde hned v úvodu Hašek Ločákovi děkuje za to, že toto dílo ve svém nakladatelství Ločák vydá. Jeho díky však byly předčasné. Rukopis Politických a sociálních dějin strany mírného pokroku v mezích zákona měl téměř stejně dramatický osud jako jeho autor. Hašek jej předal v roce 1912 nakladateli Karlu Ločákovi, vydávajícímu Veselou Prahu, Letem světem, kalendáře atd., který mu na rukopis poskytoval zálohy. Když však K. Ločák zjistil, že tyto humoristické anály nejsou tak „veselé“, jak si sliboval, že je to ostrá satira na mnoho tehdejších vlivných činitelů českého života a že u čtenáře nebudou mít asi takový úspěch, jak doufal, rukopis uložil do šuplíku a netiskl jej. Rukopis pak K. Ločák prodal Aloisu Hatinovi, Haškovu dobrému příteli a často i mecenáši, s nímž se spřátelil v anarchistickém hnutí.[převzato z ediční poznámky k "Dějinám strany"].

Úvod k "Dějinám strany..."

Děkuji tímto svému příteli panu Karlu Ločákovi, který poskytuje mně možnost pokud lze obšírně vysvětliti celé politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona.
Vítáme toto rozhodnutí, neboť tato práce psána jest s oduševněním a osvětlí důkladně celý poměr strany mírného pokroku v mezích zákona nejen k celé české veřejnosti, ale též k vynikajícím jednotlivcům, kteří byli jednak příznivci, jednak činnými funkcionáři.
Bude to práce, ve které velmi podrobně budou všechny vynikající skutky jednotlivých členů strany popsány, pokud možno věrně.

Počáteční program strany mírného pokroku v mezích zákona

A v těchto dobách, plných velkého očekávání, Frabša, onen poetický duch, který vždy prohlašoval, že čistý lyrismus vylučuje všechen realismus, stal se poslíčkem naší skupiny a za mírnou odměnu nosíval rukopisy Opočenského a mé příteli nakladateli tohoto spisu, který tehdy ještě měl své místnosti v Lazarské ulici. Jistě se přítel Ločák pamatuje na mladíka bezvousého, s vyraženými zuby, který tam smlouval do krve o každou korunu zálohy a mluvil k němu o bílých květech, o svěžích poupatech lyrismu a přitom pevně stál na našich požadavcích, neboť pro onoho dobrého, mladého, nezištného básníka znamenala každá urvaná koruna z kapsy nakladatele dvacet procent provize. A vracíval se odtamtud vesel, s očima planoucíma dobrotou dítěte a s cigaretou v ústech.

 

Záznam v matrice narozených, farnost Písek

Karel Ločák je zde uveden jako vydavatel [Werleger] a redaktor [Redakteur] Bydlel v Brenntegasse č.p. 114, to je dnes Spálená ulice.

 

Slovník českých nakladatelství