X

Heslo:
 Cesare Lombroso
Výklad:

Byl italský kriminolog a antropolog . Tvrdil, že kriminalita je dědičná a že kriminální chování je v genech a z antropologických rysů člověka lze určit, zda je zločinec. Hašek měl na mysli zřejmě jeho knihu "Zločinný člověk" [L'uomo delinquente, vydáno 1876], která je této problematice zcela věnována.

I-02
Spatřiv nápis, že plivati po chodbách se zakazuje, poprosil strážníka, aby mu dovolil plivnouti do plivátka, a záře svou prostotou, vstoupil do kanceláře se slovy: „Dobrý večer přeju, pánové, všem vespolek.“
Místo odpovědi dloubl ho někdo pod žebra a postavil před stůl, za kterým seděl pán chladné úřední tváře s rysy zvířecké ukrutnosti, jako by právě vypadl z
Lombrosovy knihy „O typech zločinných“.

Typy zločinné podle Lombrosova "Zločinného člověka": A - kapesní zloději; B, C, D, F - podvodníci; E - vrazi; G - podvodní bankrotáři; H - drobní zlodějíčci; I - lupiči

Lombroso Cesare

W  

X