Heslo:

| Macuna | Pokorný | Kovařík | Koťátko |

Výklad:

Čtyři chlapi, kteří se dostali do pařátů doktora Grünsteina. Opět se jedná o osoby, u kterých se nenašly žádné paralely se skutečnými lidmi. Jen Koťátko by mohl nějak souviset s Haškovými spolupracovníky za jeho působení v bance Slávii v letech 1902 - 1903. Jedná se o otce Václava Koťátka a syna, rovněž Václava , oba úředníci banky Slávie. V románu se toto příjmení vyskytuje ještě jednou.je to praporčík Koťátko, svědek při příchodu Švejka po budějovické anabázi do kanceláře v Mariánských kasárnách..

I-08

Přiblížila se doba odpolední visity. Vojenský lékař Grünstein  chodil od postele k posteli a za ním sanitní poddůstojník se zápisní knihou.
Macuna?“
„Zde!“
„Klystýr a aspirin! -
Pokorný?!“
„Zde!“
„Vypláchnout žaludek a chinin! -
Kovařík?!“
„Zde!“
„Klystýr a aspirin! -
Koťátko?!“
„Zde!“
„Vypláchnout žaludek a chinin!“
A tak to šlo, jeden za druhým, bez milosti, mechanicky, řízně.