Heslo:
| Macuna | Pokorný | Kovařík | Koťátko |
Výklad:

Čtyři chlapi, kteří se dostali do pařátů doktora Grünsteina. Opět se jedná o osoby, u kterých se nenašly žádné paralely se skutečnými lidmi.

I-08
Přiblížila se doba odpolední visity. Vojenský lékař Grünstein  chodil od postele k posteli a za ním sanitní poddůstojník se zápisní knihou.
Macuna?“
„Zde!“
„Klystýr a aspirin! -
Pokorný?!“
„Zde!“
„Vypláchnout žaludek a chinin! -
Kovařík?!“
„Zde!“
„Klystýr a aspirin! -
Koťátko?!“
„Zde!“
„Vypláchnout žaludek a chinin!“
A tak to šlo, jeden za druhým, bez milosti, mechanicky, řízně.