X

Heslo:
Majlont
Výklad:

Jedná se o zkomolený německý název italského Milána, německy das  Mailand. Tato zkomolenina je v písni "Jenerál Windischgrätz a vojenští páni" ve dvou slokách.

9. sloka
Pimonte, Pimonte,
[:co jsi to za pána:],
když se ti líbila
[:u
Majlontu brána:]
Hop hej šup!
10. Sloka
U Majlontu brána
[:a ty čtyři mosty:],
postav si, Pimonte,
[:tři nový forposty:]
Hop hej šup!

X