Heslo:

Jenerál Windischgrätz a vojenští páni

Stará vojenská

Text:

Hudba:

I-04

A také to dál neumím,“ vzdychl Švejk. „Znám ještě první sloku z ,Kde domov můj’ a potom ,Jenerál Windischgrätz  a vojenští páni od východu slunce vojnu započali a ještě pár takových národních písniček jako ,Zachovej nám, Hospodine’ a ,Když jsme táhli k Jaroměři’ a ,Tisíckrát pozdravujeme Tebe’...“ 

I-07

A zatímco paní Müllerová, uplakaná a rozechvělá, cedila kávu, dobrý voják Švejk si zpíval na posteli:
Jenerál Windischgrätz a vojenští páni 
od východu slunce vojnu započali, 
hop, hop, hop!
Vojnu započali, takto jsou zvolali: 
„Pomoz nám Kristus pán s panenkou Marií, 
hop, hop, hop!“

 

Lidová píseň, pojednávající o bitvě u Solferina 24. 6. 1859. Zúčastnil se jí čtvrtý prapor pěšího pluku 18 z Hradce Králového. Odsud osmnáctá chasa. Všimněte si, že se závěrečné citoslovce jednotlivých strof u různých podání liší: U Švejka je to "hop, hop, hop!" a jinde "hop, hej, šup!" nebo "ric, pic, bum!"
Pravdou je, že se generál Windischgrätz bitvy u Solferina, vzhledem ke svému věku, nezúčastnil. V bojích o Solferino však padl 24.6.1859 jeho synovec plukovník Karl Vinzenz, velitel plzeňského pěšího pluku IR35. Takže je možné, že právě o něm se v písničce zpívá.

 24.6.1859 Oesterreichischer Soldatenfreund. Zpráva o tom, že padl u Solferina velitel IR35 plukovník Windischgrätz Karl Vinzenz. Doplněné údaje jsou převzaty z nekrologu

 

 

 

1.
General Windiškréc
[: a vojenští páni :],
od slunce východu
[: vojnu započali :]
ric, pic, bum!

2.
Vojnu započali
[: takto jsouc volali :],
pomoz nám Kristus pán
[:s panenkou Marií :]
hop hej šup!

3.
S panenkou Marií
[: na ty čtyry mosty :],
postav si Pimonte
[: silnější forposty :]
hop hej šup!

4.
Byla bitva byla,
[: tam u Solferina :],
teklo tam krve moc
[: krve po kolena :]
hop hej šup!

5.
Krve po kolena
[: a na fůry masa :],
vždyť se tam sekala
[: vosumnáctá chasa :]
hop hej šup!

6.

Vosumnáctá chaso,

[:neboj se tý rány:],když vy tam padnete,

[:my padneme s vámi:]

Hop hej šup

 

7.
Vosumnáctá chaso
[: neboj se tý nouze :],
vždyť zase povezou
[: peníze na voze :]
hop hej šup!

 

8.
Peníze na voze
[: a holky v kočáře :]
Kterejpak regiment
[: tohleto dokáže :]
hop hej šup!

 

9.

Pimonte, Pimonte,

[:co jsi to za pána:],

když se ti líbila

[:u Majlontu brána:]

Hop hej šup!

 

10.

U Majlontu brána

[:a ty čtyři mosty:],

postav si, Pimonte,

[:tři nový forposty:]

Hop hej šup!

 
První video vzniklo jako polsko- české zpívání  na 16. manewrach szwejkowskich w Przemyślu - Michal Giacintov (mandolina) i Jan Deneka. Druhé video, orchestrální, je dotud.