X

Heslo:
regiment   pluk
Výklad:

Slangově pluk, což je vojenská jednotka, část, taktický celek, který se dále dělí na menší části - prapory, roty. [z něm. das Regiment] . V románu se toto heslo vyskytuje mnohokrát, tak uvádím první výskyt  a výskyt v oblíbené Švejkově písni:

I-06
„Já nemohl zahálet,“ prohlásil Švejk, upíraje své dobré oči v zrak inkvisitora, „já jsem se rozčilil, když jsem viděl, že všichni čtou ten manifest o vojně a nejevějí žádnou radost. Žádný volání slávy, žádný hurrá, vůbec nic, pane rado. Tak jako kdyby se jich to vůbec netýkalo. A tu já, starý voják od jednadevadesátýho regimentu, nemohl jsem se na to dívat, a tak jsem vykřikl ty věty, a já si myslím, že kdybyste vy byl na mým místě, že byste to udělal zrovna jako já. Když je válka, musí se vyhrát a musí se volat sláva císaři pánu, to mně nikdo nevymluví.“
Generál Windischgrätz a vojenští páni
8.
Peníze na voze
[: a holky v kočáře :]
Kterejpak
regiment
[: tohleto dokáže :]
hop hej šup!

W  

X