Heslo:

18. pluk | IR18 | vosmumnáctá chasa

Výklad:

C. a k. český pěší pluk arcivévody Leopolda Salvátora č. 18 byl posádkou v Hradci Králové, kde byl štáb a 1. 3. a 4. prapor. druhý prapor byl detašován v Nevesinje (Bosna a Hercegovina). Švejk o vosumnácté chase zpívá ve své oblíbené válečné písní "Jenerál Windischgrätz a vojenští páni" v souvislosti s bitvou u Sloferina.  Podle dostupných informací se bitvy u Sloferina skutečně zúčastnil: C.k. 18. pěší pluk byl založen společně s dalšími čtyřmi pěšími pluky a dvěma pluky dragounskými již 3. února 1682 patentem císaře Leopolda I.. Důvodem zřízení těchto pluků byly přípravy tureckého sultána Mehmeda IV. na další válku proti habsburské monarchii. Poprvé se pak 18. pěší pluk zapojil do bojů v bitvě u Raasdorfu 26.8. 1683 proti Turkům. Od těch dob se tento pluk zúčastnil níže sepsaných významnějších tažení armád Rakouska a Rakousko - Uherska: tureckých válek 1683 - 1688, španělské války 1689 - 1734, turecké války 1737 - 1738, rakouské války o "posloupnost" 1741 - 1748, války sedmileté 1756 - 1763, francouzských válek 1792 - 1797, válek koaličních 1799 - 1815, italské války 1848, bojů v Uhrách 1848 - 1849, okupace podunajských knížectví 1854, bitvy u Solferina 1859, rak. - pruské války 1866, okupace Bosny a Hercegoviny 1878 a 1. světové války 1914 - 1918.

5.sloka I-07

Krve po kolena
[: a na fůry masa :],
vždyť se tam sekala
[:
vosumnáctá chasa :]
hop hej šup!

6.sloka

Vosumnáctá chaso,
[:neboj se tý rány:],když vy tam padnete,
[:my padneme s vámi:]
Hop hej šup

7. sloka
Vosumnáctá chaso
[: neboj se tý nouze :],
vždyť zase povezou
[: peníze na voze :]
hop hej šup!
 

Schématismus 1914

 

18. pěší pluk před odjezdem do pole 1914.

 

  http://www.smirice.eu/rakousko/vojaci4.htm