X

Heslo:
Pimont
Výklad:

Správně Piemont, Piemonte. Jedná se o italský kraj na severozápadě Itálie s hlavním městem Turín. V roce 1848 byl Rakouskem potlačen v bitvě u Custozzy a Novary první pokus o sjednocení a nezávislost tehdejší roztříštěné Itálie. Tehdejší království Sardinsko Piemontské však nepřestalo o sjednocení usilovat a sjednalo spojenectví s Francií, která měla zajistit vojenskou pomoc v případě napadení Piemontu Rakouskem. To se také stalo a 29. dubna 1859 vstoupila rakouská vojska do Piemontu. Velitelé rakouského vojska se ale dopustili řady strategických chyb a byli donuceni z Piemontu opět ustoupit. Vše vyvrcholilo v bitvě u Solferina, která skončila rakouskou porážkou 24. června 1859. Jediná prospěšná věc z této války je to, že porážka Rakouska přispěla k pádu Bachova absolutizmu. Z tohoto období je i známá vojenská píseň "Jenerál Windischgrätz a vojenští páni", kde se o Piemontu zpívá ve třetí, deváté a desáté sloce. Já jsem si původně myslel, že Pimont byl nějaký italský velitel.

I-07    3. sloka
S panenkou Marií
[: na ty čtyry mosty :],
postav si
Pimonte
[: silnější forposty :]
hop hej šup!
9. sloka
Pimonte, Pimonte,
[:co jsi to za pána:],
když se ti líbila
[:u Majlontu brána:]
Hop hej šup!
10. sloka
U Majlontu brána
[:a ty čtyři mosty:],
postav si,
Pimonte,
[:tři nový forposty:]
Hop hej šup!

Uspořádání severu Itálie v roce 1815

W W

X