Heslo:

post | forpost

Výklad:

Post je slangově stanoviště, stráž, strážný, místo [z něm. der Posten]. Forposty jsou slangově přední stráže [něm. Vorposten]. O forpostech se zpívá ve Švejkově oblíbené písni "Jenerál Windischgrätz a vojenští páni"

3. sloka   I-07
S panenkou Marií
[: na ty čtyry mosty :],
postav si Pimonte
[: silnější forposty :]
hop hej šup!
10. sloka   I-07
U Majlontu brána
[:a ty čtyři mosty:],
postav si, Pimonte,
[:tři nový forposty:]
hop hej šup!

I-14-03

Dnes si nepřišijete knoflík a začínáte lajdačit. Zítra už se vám bude zdát obtížným rozebrat flintu a vyčistit ji, pozítří zapomenete někde v hospodě bajonet a nakonec usnete na postu, poněvadž jste začal s tím nešťastným knoflíkem žít život lajdáka.

II-03
Já jsem si vod tý doby dával na sebe největší pozor, ale neuhlídal jsem se. Stál jsem post u magacínu a na stěně každej post na zeď vždycky něco napsal.
II-05
A to nevíte, pane obrlajtnant, že při tom posledním nachtübungu, o kterém jste vypravoval, Einjährigfreiwilligen Schule, která měla naši kumpačku obejít, dostala se až k Neziderskému jezeru? Mašírovala pořád pryč, až do rána, a vorposty se dostaly až do bahna. A vedl je sám pan hejtman Ságner.
III-03

Stál tam post, poněvadž všechno z nařízení hejtmana Ságnera muselo být feldmäßig. Posti se tedy rozestavili podle cenností ešalonu po obou stranách a dostali „feldruf“ a „losung“ z kanceláře batalionu.

 

Dienstreglement 2.Teil