Heslo:

Malý čtenář

Výklad:

Ilustrovaný Čtrnáctideník pro mládež, který vycházel od roku 1882 až do roku 1941, kdy byl úředně zakázán. Od roku 1887 ho vydávalo v Praze Vilímkovo nakladatelství . Patřil mezi oblíbené a kvalitní periodikum hlavně díky jeho významným přispěvovatelům, jak z okruhu uznávaných spisovatelů a básníků, tak i známých ilustrátorů.

II-03

„Pane desátníku,“ řekl jednoroční dobrovolník, „vy mně připomínáte nyní, jak sledujete šumné hory a vonné lesy, postavu Danta. Týž ušlechtilý obličej básníka, muže srdce a ducha jemného, přístupného šlechetnému hnutí. Zůstaňte, prosím vás, tak sedět, tak pěkně vám to sluší. S jakým oduševněním, beze vší strojenosti a škrobenosti vypulujete oči na krajinu. Jistěže si myslíte, jak to bude krásné, až na jaře místo těch pustých míst nyní rozloží se tu koberec lučních pestrých květin...“
„...kerej koberec vobjímá potůček,“ poznamenal Švejk, „a von pan desátník sliní tužku, sedí na nějakým pařezu a píše básničku do ,
Malýho čtenáře’.“