Heslo:

♣ Vladimír Mayer

Výklad:

*18.10.1893 - 15.5.1958. Byl  jedním ze čtyřech bratrů Jarmily Haškové, rozené Mayerové. Jejich otec, Josef Mayer byl pražský stavitel a štukatér. Vladimír by nejmladším synem. Ač nejdříve tíhnul k politice, nakonec rozvinul se v povahu uměleckou a tudíž nepolitizující. Bohužel se mi o Vladimírovi nepodařilo nic dalšího zjistit.

 Mayerovi žili nejprve na Královských Vinohradech , později v Dejvicích v dnešní Jaselské ulici  v Jaselské ul. čís. 291/11.

Jaroslav Hašek se o všech bratrech zmiňuje v "Dějinách strany..." v kapitole "Mayer Vratislav, slavný malíř sgrafit".

Mayer Vratislav, slavný malíř sgrafit

....nejmladší, osmnáctiletý Vladimír jest hrdým, že má v sobě cosi anglického. Tedy rozuměj dobře: žid z Paříže, žid z jihu, žid z Anglie a žid z Pruska. Nejlepší na věci je, že tito čtyři židé jsou nejen čistokrevní Češi, ale i čistokrevní katolíci. Netvrdíme ovšem, že by si na této své čistokrevnosti nějak zakládali. Jsou kosmopolitáni, vyhýbají se politice a jsou neteční k otázkám víry. Nejmladší Vladimír pěstoval sice kdysi politiku a byl sociálním demokratem. Ale to bylo v těch zlatých dobách, kdy jako utiskovaný sekundán musil se cítiti proletářem. Tehdy si opsal, či dokonce snad napsal i báseň:

„Kladivo, péro ve znaku

červenobílých bídáků“

- pokračování není nám známo. Avšak i tento mladý muž, když přestal býti utiskovaným realistou, rozvinul se v povahu uměleckou a tudíž nepolitizující.
 

 

Děti Josefa Mayera a Josefiny Einöderové, s laskavým svolením Richarda Haška ml.