Heslo:

Měšťanská beseda

Souřadnice:

48°58'37.2"N 14°28'40.5"E

Výklad:

Jedná se o Český spolkový dům Beseda v Českých Budějovicích.  V roce 1868 v ulici Na Sadech byla zahájena výstavba besední budovy, slavnostně otevřené 16. 1. 1870 za účasti jihočeských vlasteneckých spolků i zástupců německého kulturního života. Byla zde zřízena samozřejmě i restaurace, kterou jistě Hašek neopomněl navštívit. 

Snímek je z roku 1885, kdy zde byla zřízena knihovna, do které byly soustředěny knižní fondy spolků "Beseda lidu", "Beseda českobudějovická" , "Beseda řemeslnicko - živnostenská" a "Národní jednota pošumavská." Dnešní podoba budovy je výsledek rekonstrukce v roce 1924.

II-02

Máte-li hlad a chcete-li chutně pojíst, doporučuji vám ,Měšťanskou besedu’. Mohu vám též rekomendovat, abyste psal z dlouhé chvíle básně.

 

„To je profous,“ řekl jednoroční dobrovolník, „jde s ním lajtnant Pelikán, který má dnes službu. Je to reservní důstojník, můj známý z ,České besedy’, v civilu je matematikem v jedné pojišťovně. Od toho dostaneme cigarety. Řveme jen dál.“