Heslo:

misgrubna

Výklad:

Slangově - jímka na odpad, žumpa, jáma na hnůj, močůvku. [z něm. die Mistgrube]. Ty staré dřevěné domečky stávali nad jamou - misgrubnou. Když byla jáma plná, bylo nutné ji vybrat. Za tím účelem měl domeček vzadu dole dvířka nebo poklop. Kdyby se chtěl někdo prokopat misgrubnou, byla by to práce pro značně otrlé jedince. 

II-02

„Vy chcete jít na záchod?“ laskavě řekl strážmistr, „není v tom něco jiného?“ A upřel svůj zrak ve Švejkovu tvář.
„Je v tom opravdu jenom velká strana, pane vachmajstr,“ odpověděl Švejk.
„Jen aby v tom nebylo něco jiného,“ významně opakoval strážmistr, připínaje si služební revolver, „já půjdu s vámi.“ „To je velice dobrý revolver,“ řekl po cestě k Švejkovi, „na sedm ran a střílí precisně.“
Nežli však vyšli na dvůr, zavolal závodčího a tajemně k němu řekl: „Oni si vezmou bajonet auf a postavějí se, až bude vevnitř, vzadu u záchodu, aby se nám neprokopal
misgrubnou.“

Záchod byl malý, obyčejný domeček ze dřeva, stojící zoufale uprostřed dvora nad jámou s močůvkou vytékající z nedaleké kupy hnoje.