Heslo:

Mlíčko zedník

Výklad:

Další nositel jména Mlíčko. Připomeňme si koikrát se osoby s tímto jménem v Haškově práci vyskytují: jeden Mlíčko jménem František z Uhříněvse, který  jednou zatáhl za takovou poplašnou brzdu a tak se lekl, že ztratil na čtrnáct dní řeč. Následuje truhlář  z Vávrovy ulice na Král. Vinohradech, nějakej Mlíčko, poněvadž byl první, kterému u jeho regimentu utrh na začátku války granát nohu. Posledním nositelem tohoto románového jména  je tento Mlíčko, zedník z Dejvic, ten taky neměl tak dlouho drobný, až se zasekal po krk a byl zavřenej pro podvod. V Haškově díle se vyskytuje ještě babička Mlíčková, energicky se domáhající svátosti posledního pomazání v humoresce Idyla z chudobince na Žižkově. Je zjevné, že toto jméno patřilo mezi Haškova oblíbená. Bohužel se napodařilo zjistit proč, tomu tak bylo ani se nepodařilo najít nějaké vzory těchto postav, proto považujeme všechny románové postavy jménem Mlíčko za osoby mystické.

II-03

„Von mně připomíná s těma drobnejma, který nemá,“ prohodil Švejk, „že je jako nějaký Mlíčko, zedník z Dejvic, ten taky neměl tak dlouho drobný, až se zasekal po krk a byl zavřenej pro podvod. Prožral velký a neměl drobný.“