Heslo:

monatky

Výklad:

Je to jeden z mnoha Haškových rusismů, které ve své poválečné tvorbě uplatnil.  Rusky манатки (manatki) je obecný slangový výraz pro věci. Z českých slangových synonym tomu nejlépe odpovídají fidlátka, krámy, cajky.

Собирай свои манатки и вали! (sabiraj svaji manatki i vali) = sbal si své krámy (fidlátka, pět švestek) a vypadni (padej, mazej)!

Břetislav Hůla ve svých vysvětlivkách uložených v jeho literárním fondu uvádí, že slovo pochází z němčiny a jedná se o:  věci, potřebné zas až za měsíc; pochodové útvary byly vypravovány na frontu jednou za měsíc.

Je možné, že původ může být v němčině od slova monatlich = měsíčně. Že se však toto slovo běžně dříve používalo, nejsou v dostupné literatuře žádné důkazy. Jediné co jsem objevil je, že se tak říkalo měsíčním růžím, jak je uvedeno v inzerátu časopisu "Svobodný občan" ze dne 9.9.1882. A babo raď! Je to z ruštiny nebo němčiny?

I-11-02

„Seberte ty monatky,“ řekl polní kurát Švejkovi, ukazuje na polní oltář, „ať to můžem zase rozvézt, kam to patří!“