Heslo:

mořské prase

Výklad:

Pozoruhodný živočišný druh, známý hlavně mezi vyššími důstojníky, kteří tak často oslovovali své podřízené. V románu takto oslovuje dr. Grünstein a náš milý Bedřich von Zillergut.

Tento živočich byl údajně popsán již ve starověku a později ve středověku jako jedlá ryba Porcus marinus, podobná vepři, jejíž maso se vepřovému podobá a její žluč je znamenitým prostředkem proti působení jakéhokoliv jedu. (Silně mi to připomíná Haškovy mystifikace v časopisu Světa zvířat). Podrobně se tímto neexistujícím hybridním tvorem rybaprase zabývala Švýcarská společnost pro výzkum symbolů, odkud jsem získal odkazy na dva středověké obrázky. Pravděpodobně se jedná o žraloka světlouna ostnatého (Oxynotus centrina), kterému se také říká žralok prasečí.

Ještě se mi zde podařilo objevit unikátní fotografii tohoto živočicha, která má cenu fotografie Yetiho.

I-08

Vrchní štábní lékař přistoupil těsně k Švejkovi: „To bych rád viděl, vy mořské prase, co si asi teď myslíte.“
„Poslušně hlásím, že já vůbec nemyslím.“

I-15

Nadporučík Lukáš přešel na druhý chodník a slyšel i tam poznovu: „Halt!“ Plukovník zadržel právě jednoho nešťastného infanteristu, který myslil na svou mámu doma a přehlédl ho.
Plukovník vlastnoručně ho táhl do kasáren k potrestání, spílaje mu
mořských prasat.

III-01

Tak jsem si vzal sváteční šaty a šel jsem jednou do musejní knihovny a vypůjčil jsem si takovou jednu knížku o tom stěhování duší se svým kamarádem, a tam jsem se dočetl, že jeden indickej císař se proměnil po smrti v prase, a když to prase zapíchli, že se proměnil v opici, z opice stal se jezevcem a z jezevce ministrem. Potom na vojně jsem se přesvědčil, že něco pravdy na tom musí bejt, poněvadž kdekdo vojáky, když měl nějakou hvězdičku, pojmenoval buď mořskými prasaty, nebo vůbec nějakým zvířecím jménem, a podle toho by se dalo soudit, že před tisíci léty tyhle sprostí vojáci byli nějakýma slavnejma vojevůdci.

 

   

  Thierbuch. Alberti Magni, nákl. Cyriaco Jacobi zum Bart, 1545  a Hortus Sanitatis 1491

  

Světloun ostnatý (Oxynotus centrina)

Ingrid Metten: Porcus Marinus