Heslo:

Mosa | Mosela

Souřadnice:

48°53'19.3"N 5°32'07.0"E | 48°56'38.5"N 6°02'50.0"E

Výklad:

Dvě francouzské řeky, mezi nimiž leží v Lotrinsku region Woëvre. Zde probíhaly počátkem dubna 1915 těžké boje, na které si stěžoval Lukášovi pan Wendler.

Mosela protéká Francií, Lucemburskem a Německem, kde se vlévá do Rýna. Mosa protéká Francií, Belgií a Nizozemskem, kde se vlévá do Severního moře. S názvem Mosy jsou trochu problémy: francouzsky Meuse, holandsky Maas, latinsky Mosa a podle nynějších pravidel českého pravopisu Mása, Máza. Otto sice mlčí, ale podle dobových novin se používal latinský název Mosa a ten použil i Jaroslav Hašek jak v samotném rukopisu, tak i v prvním vydání. V pozdějších vydáních to editoři opravovali na "Maasa", "Mósa". Hašek se opět inspiroval v Kronice světové války, kde se o prudkých dělostřeleckých bojích mezi Mosou a Moselou píše. 

 

I-14-05
Nemyslete si, že nesleduji události,“ pokračoval, dívaje se zuřivě na nadporučíka, který klidně vypouštěl z úst kolečka cigaretového dýmu, která stíhala jedno za druhým a rozbíjela je, což sledovala paní Katy s velkým zájmem, „proč Němci odešli zpět ku hranicím, když byli již u Paříže? Proč zas se vedou mezi Mosou a Moselou prudké dělostřelecké boje?
 

  Snímek z prvního vydání románu a výstřižek z Haškova rukopisu.

 

 

 

 
 
 

 

"...Proč zas se vedou mezi Mosou a Moselou prudké dělostřelecké boje?..."Takto to stojí v románu. Další důkaz, že Hašek používal při psaní jako zdroj informací "Kroniku světové války" Autoři kroniky opsali text z novin. Tady z Národní politiky.