Heslo:

doktor Mráz

Výklad:

Shrňme si, co o doktoru Mrázovi víme: V civilu byl profesorem matematiky na reálné gymnáziu. Ve válce byl rezervním důstojníkem a velitel vojenského vlaku transportující vojáky z Budějovic do výcvikového tábora v Brucku nad Litavou.. To je velmi málo indícií k tomu, abychom zjistili, jestli románová postava doktora Mráze má nějakou reálnou předlohu. Navíc jméno Mráz je poměrně časté. Proto jej musíme zatím zařadit mezi osoby mystické.

II-03

Velitelem vojenského vlaku byl štábem naznačen reservní důstojník doktor Mráz.

Na takové hloupé služby vždy házeli reservní důstojníky. Doktor Mráz byl z toho jelen. Nemohl se dopočítat pořád jednoho vagonu, ačkoliv byl v civilu profesorem matematiky na reálném gymnasiu. Kromě toho na poslední stanici hlášený stav mužstva z jednotlivých vagonů kolísal s číslem udaným po skončeném nástupu do vagonů na budějovickém nádraží. Zdálo se mu, když se díval do papírů, že kde se vzalo tu se vzalo o dvě polní kuchyně víc. Neobyčejně nepříjemné šimrání v zádech působilo mu konstatování, že se mu rozmnožili koně neznámým způsobem. V seznamu důstojníků nemohl se dopátrat dvou kadetů, kteří mu scházeli. V kanceláři pluku v předním vagoně hledali neustále jeden psací stroj. Z toho chaosu rozbolela ho hlava, snědl již tři aspirinové prášky a nyní revidoval vlak s bolestným výrazem v obličeji.