Heslo:

Neue Freie Presse

Výklad:

Rakouské noviny, které vycházely ve Vídni od roku 1864 až do obsazení Rakouska Němci, tedy do r. 1939. Vznikly odštěpením od původního listu Die Presse.  Jaký byl asi postoj redaktorů tohoto listu k českým kolegům a naopak, vystihuje Haškova povídka "Idylka z pekla". V současnosti na něj navazuje rakouský deník Die Presse, který se objevil v roce 1946.

II-01

„Dohromady nic, pane obrlajtnant,“ odpověděl Švejk, nespouštěje oči s lysé lebky civilisty sedícího naproti nadporučíkovi, který, jak se zdálo, nejevil pražádný zájem o celou záležitost a četl si „Neue Freie Presse“, „v celým tom kufru bylo jen zrcadlo z pokoje a železnej věšák z předsíně, takže jsme vlastně neutrpěli žádný ztráty, poněvadž zrcadlo i věšák patřily panu domácímu.“

Idylka z pekla

„Jářku, dušičko,“ křičí Adolf, „jakpak se jmenujete?“
„Já jsem zpravodaj ,
Neue Freie Presse’,“ ozval se hlas z kotle, „a až se dostanu odtud, napíši o vás článek, že se podivíte. Pusťte mne ven, chci mluviti s vrchním topičem.“

 

Neue Freie Presse z 25. července 1914  s úvodním titulkem "Der Ausbruch des krieges zwischen Oesterreich - Ungarn bevorstehend." "Vypukne válka mezi Rakousko - Uherskem a Srbskem." Toto číslo určitě ve vlaku plešatý generálmajor nečetl, ale k dokreslení situace je příhodnější.