Heslo:

Ottův slovník naučný | ♣ Jan Otto

Výklad:

Nedivme se tomu zuřivému pánovi že zešílel, nebo v 16. dílu Ottova slovníku naučného kartonážní šička nemohla být, protože obsahuje hesla od "Líh" až "Media". Ottův slovník naučný vznikal v letech 1888 - 1909 a je stále dobrým zdrojem informací, zejména o historických faktech a heslech, které byste dnes marně hledali i v současně největší encyklopedii - Wikipedii. 

Vydavatelem byl Jan Otto (*8.11.1841 - ˆ†29.5.1916) V letech 1874–1884 provozoval Jan Otto i sortimentní knihkupectví. Z Václavského náměstí nejprve přesídlil v roce 1879 do Jungmannovy ulice, až nakonec roku 1883 získal vlastní dům čp. 534/II U Žateckých, kde dále rozvíjel svou činnost a jeho tiskárna se zařadila mezi nejúspěšnější v českých zemích. Úspěšně konkurovala nakladatelstvím Vilímka a Topiče. V roce 1899 Otto prodal svou tiskárnu České grafické společnosti a dále pokračoval pouze v práci nakladatelské. Ottovým největším vydavatelským dílem je  právě Ottův slovník naučný.

I-04

"...Každej tam mohl mluvit, co chtěl a co mu slina právě přinesla na jazyk, jako by byl v parlamentě. Někdy si tam vypravovali pohádky a porvali se, když to s nějakou princeznou moc špatně dopadlo. Nejzuřivější byl jeden pán, kerej se vydával za 16. díl Ottova slovníku naučného a každého prosil, aby ho otevřel a našel heslo ,Kartonážní šička’, jinak že je ztracenej. Upokojil se teprv, když mu dali svěrací kazajku...."

Augustin Eugen Mužík

Dodnes vidím, jaký dojem na mne udělal u Ottů, v redakci Besed lidu a Světozoru, které tenkrát redigoval (dnes rediguje jen Světozor a Besedy lidu má Karel Vika). Napřed jsem musel jít po tmavých schodech starého domu nakladatelství Ottova.

 

  

 

  http://www.pdfknihy.maxzone.eu/otto.html