Heslo:

bába Pejzlerka

Výklad:

Pravděpodobně by se jmenovala Pejzlerová nebo Pejzlová. Jestli existovala nějaká žena s tím jménem a inspirovala nějak Haška asi nezjistíme. Všem nám asi utkvěla v paměti Pejzlerka z filmu Karla Steklého „Poslušně hlásím". Tam její jméno změnili na Pejzlarka, ale i v prvním, sešitovém vydání románu, je to Pejzlerka. Ta prostá a nešťasná babka, která nakonec musela políbit krucifix, aby někde nevyzradila ono tajemství Flanderkovy vyšetřovací metody pomocí kontušovky. Hrála ji Jana Kovaříková (*12.4.1890 - 23.5.1960), česká divadelní herečka. Ve filmu hrála pouze Pejzlerku a fojtku (ženu rychtáře - fojta) ve filmu Portáši. Proto uniká její jméno z paměti současnému publiku i když získala v roce 1955 ocenění Zasloužilá umělkyně za své divadelní role.

II-02

„Pošleme si naši bábu pro večeři a bude chodit se džbánem pro pivo,“ rozluštil strážmistr těžký problém, „ať se bába trochu proběhne.“
A
bába Pejzlerka, která jim posluhovala, se opravdu proběhla.
Po večeři se cesta mezi četnickou stanicí a hospodou „Na Kocourku“ netrhla. Neobyčejně četné stopy těžkých velkých bot
báby Pejzlerky na té spojovací linii svědčily o tom, že strážmistr si vynahražuje plnou měrou svou nepřítomnost „Na Kocourku“.

 

„Ježíšmarjájosefe,“ zabědovala Pejzlerka, „že jsem já nešťastná kdy sem vkročila.“
„Neřvete, bábo, vstaňte, přistupte ke krucifixu, dejte dva prsty u pravé ruky nahoru. Budete přísahat. Říkejte za mnou!“
Pejzlerka odpotácela se ke stolu za neustálého bědování: „Panenko Maria Skočická, že jsem sem kdy vkročila.“
A s kříže díval se na ni utrápený obličej Kristův, svíčky čoudily a všechno to připadalo
Pejzlerce něčím příšerně nadpozemským. Ztrácela se v tom celá a kolena se jí klepala, ruce třásly.
Zvedla dva prsty do výše a četnický strážmistr důrazně a slavnostně předříkával: „Přísahám bohu všemohoucímu, i vám, pane strážmistr, že o tom, co jsem zde slyšela a viděla, nikomu se do své smrti nezmíním ani slovem, i kdybych snad od něho byla tázána. K tomu mně dopomáhej pán bůh.“
„Polibte ještě, bábo, krucifix,“ poroučel strážmistr, když
Pejzlerka za ukrutného vzlykotu odpřísáhla a pokřižovala se zbožně.

 

    

Jana Kovaříková a její Pejzlerka