X

Heslo:
policejní knížka
Výklad:

Za Rakouska byla prostituce povolena s podmínkou, že dámy provozující tuto prastarou živnost, docházely pravidelně na policejní ředitelství k lékařské prohlídce. Výsledky těchto prohlídek byly zaznamenány do žluté knížky, která byla opatřena podobenkou a sloužila jako "služební" průkaz.

I-06
Když si bral límeček a skládal kravatu, vzpamatoval se již do té míry, že mohl ujistit Švejka, že noční kavárna „Mimosa“ jest opravdu jedna z nejslušnějších nočních místností, kam mají přístup jedině dámy, které mají policejní knížku v úplném pořádku, a zval Švejka srdečně, aby přišel na návštěvu.

X