Heslo:

Port Arthur

Souřadnice:

48°59'01.1"N 14°30'34.3"E

Výklad:

Obléhání přístavu Port Arthur (dnes město Lü-šun-kchou v Číně) byla operace v průběhu rusko-japonské války 1904-1905, ve které byli Rusové poraženi a museli se vzdát tohoto přístavu ve prospěch Japonska. Zde však je myšlen bordel v Českých Budějovicích . Pan Hodík uvádí, že byl v ulici Na pěkné vyhlídce. Tato ulice se však v Budějovicích nevyskytuje. Na Rudolfovské třídě se kdysi vyskytoval statek "Na pěkné vyhlídce" viz monografie České Budějovice z roku 1892, kde se o ní píše v souvislosti s Hospodářskou školou, která zde vznikla . Schőne Aussicht neboli Pěkná vyhlídka je zakreslená i na historické mapě III. vojenského mapování na cestě vedoucí do Rudolfova - Rudolfovské třídě . 8.1. 1904 vyšlo v Budivoji sdělení, že dům č.p. 326 „ Na Pěkné vyhlídce" zakoupil hostinský Jan Filip . Bohužel popisná čísla byla několikrát v Č. Budějovicích měněna, takže nám to mnoho nepomohlo. Že Jan Filip z „Pěkné vyhlídky" udělal nevěstinec dokazuje další článek v Budivoji z 7.11.1906 . V roce 1909 prodal Jan Filip svůj podnik Bernardu Machatému obchodníku s pivem a vínem . Tady už jsou konkrétnější údaje zejména čísla parcel 1598 a 552/1 a to se podařilo na katastrální evideční mapě nalézt . Podařilo se místo lokalizovat i přes obrovské změny v dalším parcelování. Jsou to domy s č.p. 412 a 413 na Rudolfovské třídě. Bernard Machatý provozoval vykřičený dům i nadále. Jak je patrno ze sčítacího archu z roku 1910, zaměstnával čtyři prostitutky - Barboru Šíbovou, Marii Skopcovou, Marii Opatrnou a Marii Švecovou

Pro ilustraci, jak to kolem „Port Arthuru" vypadalo, ještě jeden článek, tentokráte v Jihočeských listech z 8.4.1907 .

II-02
Denně jsem chodil do ,Port Arthuru’, někteří kolegové už dostali zánět varlat, řezali jim pauchy, a já jsem byl pořád imunní. Smůla, kamaráde, nekřesťanská. Až jsem se ti jednou ,U růže’ seznámil s jedním invalidou z Hluboké...

...Zášť hrozná, nesmiřitelná, vendetta, krevní msta, dědící se z ročníku na ročník, provázená na obou stranách tradičními historkami, jak buď infanteristi naházeli dělostřelce do Vltavy, nebo opačně. Jak se seprali v „Port Arthuru“, „U růže“ a v jiných četných zábavních místnostech jihočeské metropole.

 

    

Domy č.p. 412 a 413 v jednom z nich byl Port Arthur. Nebo v obou? Uvítáme jakékoliv další informace.