X

Heslo:
pozdvihování
Výklad:

Pozdvihnutí sv. hostie a kalicha s krví Páně pod způsobou vína (lat. elevatio), které děje se při mši sv. hned po proměnění obětních darů, aby věřící se poklonili nejsv. svátosti. Představuje povýšení Krista na kříž. Zavedeno bylo ve století XII. nejprve ve Francii, když Berengar pochybnosti jevil o přítomnosti Kristově v nejsv. svátosti. Místy pozdvihovala se pouze sv. hostie. Jinde obracel se při tom kněz k lidu.

I-09
Vždyť jste všichni vojáci, a ne nějací pitomí civilisti. Máte se přece chovat, jak se sluší na vojáky, třebas jste byli v kostele. Pusťte se, krucifix, do hledání boha a vši si hledejte doma. Tím jsem skončil, vy uličníci, a žádám od vás, abyste při mši chovali se slušně, aby se nestalo jako posledně, že si vzadu vyměňovali erární prádlo za chleba a žrali ho při pozdvihování.“
IV-01
Generál Fink také rozhodoval o tom, jaký pořad bude mít při takové příležitosti mše, a nejraději by si byl vždy přál něco na způsob Božího těla s oktávou.
Měl též ve zvyku, že když při mši bylo již ukončeno
pozdvihování, přicválal na cvičiště na koni k oltáři a zvolal třikrát: „Hurá - hurá - hurá!“

W Ottův slovník naučný

X