Heslo:

Ich gratuliere Ihnen, Herr Wachmeister.

Překlad:

gratuluji vám, pane strážmistře

II-02

Až teď! Celou četnickou stanicí jako by ze všech koutů znělo staré myslivecké heslo „Lovu zdar!“ A četnický strážmistr Flanderka nepochyboval, jak okresní velitel mu poklepá na rameno a řekne: „Ich gratuliere Ihnen, Herr Wachmeister.