Heslo:

Offiziersschule. Behandlung jener Schüler derselben, welche einen Jahrgangfähnrich repetieren müssen

Překlad:

Důstojnická škola. Jak naložiti s těmi žáky školy, kteří musí jeden ročník opakovati.

II-02

 Ať žije c. k. kretenismus! Budu já jim dřepět ve škole a skládat zkoušky. Kadet , fähnrich , lajtnant, obrlajtnant. Naseru jim! Offiziersschule. Behandlung jener Schüler derselben, welche einen Jahrgangfähnrich repetieren müssen!