Heslo:

Acht Pferde oder achtundvierzig Mann.

Překlad:

Osm koní nebo čtyřicet osm mužů

 

Komentář:

Celé dvojverší, které by napsal na ešalon jednoroční dobrovolník, zní:

Lidskými hnáty zúrodníme lán.

Acht Pferde oder achtundvierzig Mann.

Já jsem si vysvětloval toto Haškovo básnické dílko psané po vzoru tradiční anglické strofy heroického dvojverší, jako poměr, jak správně pohnojit lán lidskými, či koňskými ostatky. Haška však inspiroval nápis na transportním vagonu. Nápis, sice na německém vagonu, je patrný na úvodním obrázku : M.T.48M.6Pf. [což znamená: Militärisch Tracht 48Mann 6Pferde – Vojenský náklad 48mužů 6koní] .

Tak jsem doufal, že se něco o předpisu kolem počtu koní a mužů dozvím něco z muzeí a našich drážních úřadů. Odpověděli mi jen z ředitelství Českých drah a poslali mi ofocený předpis o popisu transportních vagonů, které potvrzují, že obdobně jako německé vagony, byly popisovány i vagony Rakousko-Uherska.

Bez zajímavosti není ani poměr 42 : 8 v úvodu kapitoly Přes Uhry:
Konečně se všichni dočkali toho okamžiku, kdy je nacpali do vagonů v poměru 42 mužů k 8 koním. Koním ovšem se jelo pohodlněji než mužstvu, poněvadž mohli spát vstoje, ale to nevadilo. Vojenský vlak vezl do Haliče opět novou skupinu lidí hnaných na jatky.

II-02

Tlustý jednoroční dobrovolník převalil se na druhý slamník a pokračoval: „To je jisté, že tohle musí jednou všechno prasknout a že to nemůže trvat věčně. Zkuste pumpovat slávu do prasete, tak vám nakonec přece jen vybouchne. Kdybych jel na frontu, tak bych napsal na ešalon:

Lidskými hnáty zúrodníme lán.
Acht Pferde oder achtundvierzig Mann.